«Det er det du gjør som er viktig, ikke det du sier!»

Dette utsagnet er dekkende for det jeg sitter igjen med etter snart 3 år i fylkestinget i Vest-Agder.

Randi Øverland

Randi Øverland, opposisjonsleder i Vest-Agder fylkesting

Vi har vedtatt tre budsjett og godkjent tre regnskap. Det snakkes fint og mye. Men hva er det vi gjør? Hva er det vi prioriterer og bruker skattepengene til?

Mer enn halvparten av inntektene til Vest-Agder fylkeskommune blir brukt til videregående opplæring. Vi er mange som vet at det å få gjennomført og bestått videregående opplæring er grunnleggende viktig - for den enkelte det gjelder, for offentlig og privat næringsliv og for samfunnet vårt generelt. Likevel klarer vi fortsatt ikke å ha nok læreplasser til alle som ønsker det, og fortsatt falle alt for mange av underveis.

Også denne våren er det mange 17.- 18.åringer som har gjennomført to år på yrkesfag, men læreplassene er ikke klare. Elever som er klare for læreplass, går i disse dager rundt fra bedrift til bedrift og ber om å få en plass. Hvorfor har ikke fylkeskommunen sammen med opplæringskontorene nok plasser?

I denne situasjonen har Høyre, Krf, Frp, V og Sp vedtatt en innsparings-pakke på kr. 2,5 mill. i utdanningssektoren for 2018. Det fører til at flere elever i år ikke får sitt primære fagønske oppfylt når de skal starte på første og andre året på videregående opplæring. Det er ikke plasser nok til alle søkerne. Innsparingspakken bygger på SSB-prognoser om elevnedgang, mens de reelle søkertallene viser det stikk motsatte. Forslag fra Ap og SV om å etablere flere klasser i samsvar med søkertallene, blir punkt for punkt stemt ned. Og dette skjer i samme møte som årsregnskapet for 2017 er oppe til behandling. Et årsregnskap som viser et netto resultat på kr. 237 mill. og et regnskapsmessig resultat på kr. 66 mill. For oss i Ap er dette helt ufattelig! Å overføre ubrukte driftsmidler til investeringer og fond, er viktigere enn skoleplasser, læreplasser og tett oppfølging av elever. Bedre oppfølging vil gi bedre resultater. Det er det ingen tvil om.

Det må brukes penger til tiltak innen yrkesfagene. Ap har foreslått mellom 20 og 40 mill. i alle budsjettrundene

Fylkesordføreren og flertallet i fylkestinget er enig med opposisjonen om at det er viktig at elevene i videregående opplæring fullfører, at læreplasser er viktig og at det må satses på yrkesfaglig videregående opplæring. Men fylkesordføreren har selv under en interpellasjon om lærebedrifter, lærlinger og opplæringskontorene, sagt at vi vet nok om bl. a. opplæringskontorene sitt arbeid. Han stanset på det grunnlaget et videre arbeid for å få en bedre oversikt og et bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og opplæringsbedriftene. Alt er viss bra nok. Helt til vi ser nøyere på gjennomføringen. Ap har gjentatte ganger pekt på at det er de yrkesfaglige tilbudene og elevene der det må fokuseres på. Posisjonen skryter av at gjennomføringen går opp og at Vest-Agder er blant de beste i landet. Ja, slik snakkes det. Men hva skjer og hva blir gjort?

Gjennomføringstallene for yrkesfagene viser ingen økning, de går faktisk litt tilbake i 2017.

I 2016 var det 83 % av alle elevene som fullførte, og i 2017 var tallet 84,4%. Det er bra. Men gjennomføringstallene for yrkesfagene i 2017 er 64,5 %. Det går til og med feil vei, iflg opplysninger utdanningssjefen ga under siste møte i fylkestinget. Ap mener at det er her tiltak og oppfølging må prioriteres. Det må brukes penger til tiltak innen yrkesfagene. Ap har foreslått mellom 20 og 40 mill. i alle budsjettrundene, til tiltak vi vet nytter i forhold til å bedre levekårene for innbyggere i Vest-Agder, og til utdanning spesielt.

Tiltakene handler bl. a. om tidlig tildeling av læreplasser, gjennomgang av opplæringskontorene sine arbeidsoppgaver, kurs for lærlingeinstruktører, flere gjennomføringskurs for elever med svake- og strykkarakterer, opplæringstilbud til voksne med opplæringsrett, spleiselag med kommunene om flere helsesøsterstillinger på videregående skoler og ikke minst elevoppfølging i samarbeid med NAV.

De borgerlige politikerne snakker fint om videregående skole, men de stemmer ned forslagene våre. Nå er det endelig interesse for en levekårspakke i hele Agder, men blir det bare snakk denne gangen også? Eller tror noen at Storting og Regjering vil komme oss til hjelp uten at kommunene og fylkene først selv prioriterer de riktige tiltakene?

-----

Publisert i Fædrelandsvennen 25.05.18