Gull i våre rekker

Det er mye gull i våre rekker

Vi må ta industriens behov for kvalifisert arbeidskraft og ikke minst menneskeverdet for de som står utenfor og vil inn i arbeidslivet på alvor. Vi kan ikke akseptere at noen blir gående uten rettigheter og nærmest gitt opp i utdanningssammenheng, sier Jan Øyvind Åvik, fagforeningsleder på GE Healthcare i Lindesnes.

Eksportindustrien i Agder hevder seg godt i konkurransen på verdensmarkedet, og skaper enorme økonomiske ringvirkninger og sysselsetter tusenvis av mennesker. Selv jobber Jan Øyvind på en av disse bedriftene. GE Healthcare Lindesnes fabrikker er verdens største produsent av kontrastvæske til bruk ved røntgenbilder, og sammen med avdelingene i Horten og Oslo står GE Healthcare i Lindesnes for 2% av den totale norske eksporten fra fastlandsindustrien. - Denne posisjonen hadde vi ikke hatt uten engasjerte ansatte som har tilegnet seg en kompetanse i verdenstoppen, hevder fagforeningslederen.

Jan Øyvind Åvik

Jan Øyvind Åvik er også engasjert i Arbeiderpartiet og står på stortingslista ved årets valg. – Jeg har jo en relativt beskjeden plassering på lista, men det er viktig å engasjere seg. Det gir meg mulighet for å løfte viktige saker som har betydning for våre medlemmer og for industrien, sier Jan Øyvind.

Mange som ikke fullfører videregående utdanning i Agder

En av disse viktige sakene er tilgangen på fagarbeidere. Den kan til tider være en utfordring for industrien på Sørlandet. - Dette er en utfordring som er et godt eksempel på hvordan vi må løse problemer i et samarbeid mellom politikken og industrien, sier Åvik, og fortsetter: - Vi har på Agder et stort utenforskap og andelen som ikke fullfører vidergående utdanning eller som havner på feil hylle etter videregående er større i Agder enn resten av landet. Derfor er det spesielt viktig at vi får til å kvalifisere ungdom og unge voksne som står utenfor arbeidslivet til en plass inni i dette.

Jan Øyvind peker på at løsningen er å sørge for at virkemiddelapparatet i form av opplæringsressurser, arbeidsmarkedsaktører, NAV, kommunene og staten - sammen med industrien finner løsningen på utfordringen. Det må også legges til rette for individuelle opplegg for den enkelte kandidat som sørger for at denne for nødvendig kompetansepåfyll for å bli kvalifisert til arbeid.  

Vi må sammen finne deres gull

- En NAV-ansatt sa til meg en gang: Det er mye gull i våre rekker. Det har han så rett i. Snart 25 år i industrien har lært meg at det ikke nødvendigvis er de med beste karrakterene fra skolen som blir de beste kollegene. I et skiftlag på fem som jobber sammen 24/7, 365 dager i året vil jeg påstå at sosiale antenner er det viktgste utgangspunktet for å ende opp med å lykkes. Teorien er mye lettere å lære folk enn sosiale egenskaper. Det er derfor vi må få inn de som har havnet utenfor som følge av teoriløpet i folkeskolen og sammen finne deres gull. Arbeid for alle er jobb nummer en. Husk også at alle skal med, avslutter Jan Øyvind Åvik, fagforeningsleder og stortingskandidat for Arbeiderpartiet.