Det er mye gull i våre rekker

Jan Øyvind Åvik

Vi må ta industriens behov for kvalifisert arbeidskraft og ikke minst menneskeverdet for de som står utenfor og vil inn i arbeidslivet på alvor. Vi kan ikke akseptere at noen blir gående uten rettigheter og nærmest gitt opp i utdanningssammenheng, sa Jan Øyvind Åvik, fagforeningsleder på GE Healthcare i Lindesnes til Ap-landsmøtet.

Jan Øyvind pekte på at eksportindustrien i Agder hevder seg godt i konkurransen på verdensmarkedet, først og fremst takket være engasjerte ansatte som har tilegnet seg en kompetanse i verdenstoppen, og sa at disse bedriftene skaper enorme økonomiske ringvirkninger i området og sysselsetter tusenvis av mennesker.

- Men tilgangen på fagarbeidere kan til tider være en utfordring for industrien på Sørlandet. Dette er en utfordring som vi i Agder Arbeiderparti ønsker å løse sammen med industrien. Vi har på Agder et stort utenforskap og andelen som ikke fullfører videregående utdanning eller som havner på feil hylle etter videregående er større i Agder en resten av landet. Mangelen av arbeidsplasser i primærnæringen gjør at det å kvalifisere ungdom og unge voksne som står utenfor arbeidslivet til en plass inni i dette er spesielt viktig på Agder, sa Jan Øyvind til landsmøtet.

Han mente derfor at Arbeiderpartiet må sørge for at virkemiddelapparatet i form av opplæringsressurser, arbeidsmarkedsaktører, nav, kommunene, staten osv. sammen med industrien finner løsningen på utfordringen. Han mente også at det må legges til rette for individuelle opplegg for den enkelte kandidat som sørger for at denne for nødvendig kompetansepåfyll for å bli kvalifisert til arbeid.  

- En nav-ansatt sa til meg en gang : Det er mye gull i våre rekker. Det har han så rett i. Snart 25 år i industrien har lært meg at det ikke nødvendigvis er de med beste karakterene fra skolen som blir de beste kollegene. I et skiftlag på fem som jobber sammen 24/7, 365 dager i året vil jeg påstå at sosiale antenner er det viktigste utgangspunktet for å ende opp med å lykkes. Teorien er mye lettere å lære folk enn sosiale egenskaper. Det er derfor vi må få inn de som har havnet utenfor som følge av teoriløpet i folkeskolen og sammen finne deres gull. Arbeid for alle er jobb nummer en. Husk også at alle skal med, avsluttet Jan Øyvind Åvik.