Dør fisk, dør fugl, dør furu, dør folk

Sørlandet har store muligheter for verdiskaping innen de marine næringene, og har allerede høy aktivitet og god kompetanse på feltet. Men skal vi virkelig skape næring og arbeidsplasser av kysten trengs det offensiv satsning og mer kunnskap, sa Marit Grefstad til landsmøtet i Arbeiderparti

Marit Grefstad

Marit var første delegat fra Agder Arbeiderparti på talerstolen, og argumenterte for satsning på nye arbeidsplasser langs sørlandskysten. Det gjorde hun med en strofe av Harald Sverdrup og påpekte at diktet er mer aktuelt enn noen gang før.

- Kystsørlendingen har i årevis levd av, på og for sjøen og i samhandling med den globale verden, sa hun. - Marine næringer er viktige for å dekke etterspørsel etter mat, energi og medisin i framtiden. Slik byr havet også på nye muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst. Dette er en av våre viktigste saker i Agder Arbeiderparti, og ba om støtte fra landsmøtet for en offensiv og kunnskapsbasert politikk for fremtiden.

For å få dette til er det behov for å styrke kompetansen gjennom å etablere et eget kompetansesenter for marine næringer, også kalt «Blått kompetansesenter Sør». – Dette kompetansesenteret er under etablering i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Agder og marine næringsklynger, sa Grefstad og påpekte viktigheten for samarbeid mellom forskning og næringsutvikling.

Til slutt pekte hun på I FN’s bærekraftsmål for livet under vann.

- Her heter det at vi skal bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda. Regn, drikkevann, været, klimaet, mye av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist regulert av havet. Derfor er dette så viktig, avsluttet hun.