En seier for elevene

Fylkeskommunen beholder nærskoleprinsippet ved inntak til vgs

William Wathne Fylkestinget des23

Fylkestinget har vedtatt at Agder fylkeskommune skal fortsette med nærskolemodellen for inntak til videregående skole. Høyresidens forslag om karakterbasert opptak fikk ikke gjennomslag. – Dette er en sier for elevene, sier Arbeiderpartiets William Wathne etter at voteringen var gjennomført.

- Uenighetene mellom partiene handler ikke om fritt eller ikke fritt skolevalg. Vi er alle for at elevene fritt skal få velge hvilken skole de ønsker, forklarer William. - Det handler om hva som skal ha mest å si for at du kommer inn på skolen du søker på. Arbeiderpartiet mener at alle skal få søke fritt på alle videregående linjer, men at du er sikret å komme inn på en skole i nærheten av der du bor.

Wathne mener Høyres forslag om karakterbasert opptak er oppskriften på forskjellsskoler. Der noen skoler har elever med høyt snitt, mens andre med lavt.

- Det er eliteskoler og b-skoler i praksis, sier han. - Konsekvensene av karakterbasert opptak vil føre til at sekser-eleven fra Lyngdal vil presse kristiansandsjenta som gråter hver dag fordi hun ikke forstår matteoppgavene vekk fra sitt nærmiljø. Karakterbasert opptak gjør at de elevene med høyest karaktersnitt vil få frikort til å kjøre over de med lavest, hevder han.

Dagens inntaksordning sikrer at elevene beholder retten til å gå på nærskolen sin, og at de fleste får sitt førstevalg innfridd når de søker.  – Her er vi i Arbeiderpartiet klokkeklare. Alle elever i Agder skal ha retten til å gå på nærskolen sin dersom de ønsker det, og ha retten til å søke seg vekk. Vi er i mot et system der de sterkeste får det bedre, og de svakeste får det verre. Dagens system fungerer. Over 90% av elevene får sitt førstevalg innfridd. Derfor er jeg glad for at fylkestinget har vedtatt å videreføre dagens ordning, slik NHO, LO, ungdommens fylkesting, skolene, kommunene, foreldregruppene og administrasjonen har anbefalt, sier William Wathne.