En solidarisk rusreform, med hjelp i sentrum

Even Tronstad Sagebakken og Cecilie Knibe Kroglund

Arbeiderpartiet har vedtatt en rusreform som er solidarisk med de tunge rusmisbrukerne som trenger hjelp, og solidarisk med de unge vi ikke ønsker skal starte å bruke narkotika. Det skal være en høy terskel for å starte med rus, men en lav terskel for å slutte. Den uttalelsen som landsmøtet har vedtatt har Agder Arbeiderparti en stor ære for, etter et godt vedtak i representantskapet og godt arbeid under landsmøtet.

Av Cecilie Knibe Kroglund og Even Tronstad Sagebakkenleder og nestleder i Agder Arbeiderparti

Arbeiderpartiet har gått inn for en rusreform som avkriminaliserer bruk og besittelse av narkotika for tunge rusmisbrukere, som trenger hjelp heller en straff. Men det vi sier, er at når vi gjør endringer i de strafferettslige reaksjonene for små brukerdoser, så må dette gå hånd i hånd med en behandlingsreform. Reformen må også være tydelig på forebygging, behandling, ettervern og et tilbud til pårørende.

Agder Arbeiderparti behandlet regjeringens forslag til rusreform på et eget representantskapsmøte før landsmøtet. Dette vedtok mange punkter til forbedring av regjeringens forslag, og som måtte være med for at vi skulle støtte reformen. Hovedpunktene her var at reformen ikke bare må handle om det strafferettslige, men også det sosiale. I tillegg var det et krav fra representantskapet om å sikre en høy terskel for å starte med narkotika, men en lav terskel for å komme ut av et rusmisbruk.

Det er dette mandatet vi har jobbet etter på landsmøtet, og som vi har brakt inn i arbeidet i redaksjonskomiteen som har utarbeidet uttalelsen. Og det har vi fått gjennomslag for.

Det er viktig å huske på at utgangspunktet for diskusjonen var to ganske steile fronter, og en fare for at det ble et rent nei eller rent ja til regjeringens forslag. Vi har hatt mange bekymringer knyttet til reformen og de tiltakene som er foreslått, men har også sett at diskusjonen har vært litt sort/hvitt. Derfor var det et behov for å finne en vei som ikke bare hadde fokus på det strafferettslige, men som hadde et tydelig fokus på hjelpen. Det mener vi at vi har klart.

Vi er veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for mange viktige elementer. Vi mener reformen blir bedre med det vi har fått til.  Vi skal styrke forebygging blant unge ved å satse på kunnskapsbaserte rusforebyggende tiltak rettet mot ungdom som kan sikre at ungdom og førstegangs forseelser tilbys god tverrfaglig oppfølging av helsetjenestene i kommunen ut fra den enkeltes livssituasjon. Det skal også være en hovedregel at reaksjonen i møte med ungdom og førstegangs forseelser som tas i bruk og besittelse av narkotika bør være påtaleunnlatelse og tverrfaglig oppfølging, gjennom forpliktende helse- og sosialfaglig oppfølgingsløp i samarbeid mellom politiet og helsetjenestene i kommunene.

Det skal være mulig for unge gå videre etter å ha fått hjelp, uten at feilsteg i ungdommen skal hefte ved hele livet, at det skal være trygt å be om hjelp uten å risikere straff og faglig oppfølging av pårørende. Selv om vi ikke avkriminaliserer for unge og førstegangsbrukere, betyr ikke det at vi overlater til politiet å følge opp disse. Det er mange punkter knyttet til forebygging blant unge som forplikter helsefaglig oppfølging.