Et budsjett for utdanning og kompetanse

Opposisjonen i fylkestinget med felles budsjettforslag for å styrke satsningen på utdanning, arbeid og klima

Opposisjonen november 2020

Gruppeledere i opposisjon. Fra venstre: Gro Bråten, Ap, Birte Simonsen, MDG, Oddbjørn Kylland, Sp, Vivian Jacobsen, Rødt, Mirell Høyer-Berntsen, SV.

Opposisjonsleder Gro Bråten legger frem et helhetlig budsjettforslag for 2021 og økonomiplanforslag 2021-2024 for opposisjonen bestående av Ap, Sp, MDG, SV og Rødt. Forslaget legger et tydelig trykk på utdanning og kompetanse, arbeid for alle og en klimapolitikk som tar på alvor klimakrisa. 

- Vi foreslår endringer i et stramt budsjett som tar tak i det Agder som kommer etter pandemien. Vi må ha politikk som bygger opp igjen et helt Agder, både i by og på land, sier opposisjonsleder Gro Bråten fra Arbeiderpartiet.

Gro Bråten

Utdanning og kompetanse er en av hovedsakene i opposisjonens forslag til endringer i fylkesrådmannens fremlegg av budsjett og økonomiplan. - Vi må ha aktive tiltak som ikke gjør at ledigheten hos vanlige folk biter seg fast. Den er alt for høy. Og det må vi gjøre noe med, sier Gro Bråten om opposisjonens forslag.  - I tillegg har vi en del verbalforslag som peker på den retningen Agder ville hatt dersom et rød-grønt flertall hadde styrt Agder, sier hun.

Bråten peker på at rådmannens forslag til budsjett er veldig stramt, og mener at Høyreregjeringens innstramming i fylkeskommunens midler gjør det ekstra vanskelig for lokalpolitikerne i kommune og fylke. – Når de borgerlige partiene kutter i pengene til kommune og fylke, så rammer det til syvende og sist vanlige folk i hverdagen, sier Gro Bråten og løfter frem satsing på klima, næringsliv og ei ny krisepakke dersom staten ikke leverer nok som de viktigste satsningene i opposisjonens budsjettforslag. – Dette skal bidra til å få folk ut i jobb i hele Agder og bedre tjenester der folk bor, avslutter Bråten.

...

Les opposisjonens forslag i dokumentet under.