Et industrieventyr i Agder

Reidar Saga og Dagfinn Homdal Svanøe

Dagfinn Homdal Svanøe (t.v) og Reidar Saga

Vi står overfor et industrieventyr i Agder. Men skal vi klare å gripe denne muligheten, må vi være handlekraftige og vi trenger en aktiv stat som tilrettelegger for utvikling og nyetableringer. Dette var hovedbudskapet i innleggene til Reidar Saga og Dagfinn Homdal Svanøes innlegg på landsmøtet i Arbeiderpartiet.

Begge trakk frem de store planene som ligger klare for å bygge en batterifabrikk i Arendal, med over 2 000 arbeidsplasser og Biozinfabrikk på Åmli. Men for at disse planene skal bli realisert, kreves det god infrastruktur.

- Store nye arbeidsplasser trenger mye strøm, og da må utbyggingen av linjenettet bygges ut. Her kan vi ikke vente i ti år på ledig kapasitet. Dette krever handling og tilrettelegging fra statlig hold, påpekte Dagfinn Homdal Svanøe.

Reidar Saga fulgte opp med å peke på behovet for veiutbygging. Ikke bare for nyetablering, men også for at eksisterende industri skal kunne utvikles. – Vi trenger en aktiv stat som snur seg rundt og sørger for at fem kilometer vei fra Morrow Batteries batteritomt til Arendal havn kommer inn i Nasjonal transportplan. Vi trenger en aktiv stat som ser nødvendigheten av ny Fylkesvei 460 til GE Healtchare i Lindesnes, som står for 2% av Norges fastlandseksport, sa Saga.

Dagfinn Homdal Svanøe påpekte ironien i at Høyreregjeringens rigide prinsipp om minst mulig innblanding fra staten, og mest mulig markedsstyring, er det som vil skade næringene, og fortsatte: - Agder Arbeiderparti ønsker en aktiv stat som legger til rette for infrastruktur og rammebetingelser som støtter opp om, og stimulerer til industrietableringer som kutter utslipp og skaper jobber.

Reidar Saga avsluttet sitt innlegg med en oppfordring: Vi må vise velgerne at vi er partiet som skaper arbeidsplasser, bygger ny fremtidsrettet industri og tar Norge trygt inn i det grønne skiftet.