Et krafttak mot barnefattigdom

Agder Arbeiderparti har konkrete tiltak for Agder, sa Kari Henriksen i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

Kari Henriksen

Kari Henriksen holdt tale via datamaskinen under Arbeiderpartiets digitale landsmøte.

Kari Henriksen tok et kraftig oppgjør med Høyreregjeringens politikk for de som har minst i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte. -  I åtte år har høyre-regjeringa vist at de ikke svarer på Agders utfordringer når det gjelder levekårene for barn og unge, sa hun.

Kari Henriksen var Agder Arbeiderpartis første taler på landsmøtet, og hun tok opp høyreregjeringens satsning på de rikeste, på bekostning av vanlige folk.

- Dette er Norge i dag: 115 000 barn vokser opp i vedvarende fattigdom. Over 200 000 arbeidsløse, 364 000 uføretrygdede og foreldre som står i kø for å få mat. Barn i barnevernet får ikke god nok hjelp fordi det mangler folk og foreldre har ikke råd til briller til barna sine fordi brillestøtten forsvant, sa hun, før hun fortalte at Agder Arbeiderparti vil ha slutt på høyrekonservativ politikk som prioriterer de med mest, men heller en regjering som tar barna og foreldrene på alvor.

- Trygt og forutsigbart arbeid til alle foreldre, rimelige fritidsaktiviteter og SFO hele året, rettferdige støtteordninger, og ikke minst en kommuneøkonomi og øremerka stillinger til barnevernet som gjør at Arendal, Farsund og Åseral vil kunne tilby ungene nok kloke voksne i skoler og barnevern, rimelige aktiviteter hele året, god og tilrettelagt fellesskole med nok kloke voksne og nok lærlingeplasser og arbeidsplasser der de bor, sa hun til landsmøtet.

Hun avsluttet med å peke på at Agder Arbeider har konkrete tiltak for Agder.  - Et krafttak mot barnefattigdom, sysselsettingsutvalg for å skaffe arbeid, flere hele stillinger i kommuner og skoler.  

I åtte år har høyre-regjeringa vist at de ikke svarer på Agders utfordringer når det gjelder levekårene for barn og unge. Statistikkene går feil vei. Agder Ap vil ha slutt på det. Derfor trenger Agder en ny regjering, avsluttet Kari Henriksen sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte.

Se talen under.