Fikk gjennomslag for å utrede veiprising i stedet for bompenger

Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for å utrede veiprising som alternativ til bompenger i Vest-Agder fylkeskommunes samferdselsutvalg. – Dette mener vi vil være en mer rettferdig måte å kreve inn bilistenes andel av kostnaden ved veiutbygging, sier Even Tronstad Sagebakken.

Even Tronstad Sagebakken om veiprising

Faksimile fra Nyhetssending på NRK Sørlandet. Lenke til innslaget er nederst i artikkelen.

Det var i forbindelse med at Vest-Agder fylkeskommunes Samferdsel- Areal- og Miljøutvalg (SAM-Utvalget) behandlet en sak om bompenger på nye E39 fra Lyngdal til Ålgård, at Arbeiderpartiet fremmet forslag om å erstatte bompenger med en modell med veiprising.

- Dette er en modell som vil være mye mer rettferdig for brukerne av veien. Veiprising er et system som tar hensyn til faktorer som kjørelengde, utslipp fra kjøretøy, type kjøretøy, hvilke veier du kjører på, når du kjører og hvor du kjører, sier medlem av utvalget, Even Tronstad Sagebakken.

Han forteller at Arbeiderpartiet er for at bilistene er med på å betale for veiutbygging og bedre kollektivtilbud, og at klimautslipp og forurensing fra biltrafikken reduseres. - Men bompenger slår ulikt ut for ulike bilister. Noen betaler mye, mens andre betaler ingenting, sier Sagebakken.

- Vi forstår at folk blir frustrerte når bompengene øker på toppen av at høyreregjeringen har gitt folk med lavest inntekt dårligere råd gjennom dyrere barnehage, strøm, pendling og kutt i arbeidsavklaringspengene. Da må vi finne ordninger som både tar hensyn til behovet for å finansiere vei og redusere utslipp, samtidig som det ikke rammer urettferdig. Det mener vi veiprising vil bidra til bedre enn bompenger, sier Sagebakken.

Se innslag på NRK Sørlandet (Innslag nr. 3)