Folk blør ikke saktere på bygda i Agder

Vil unngå at ambulansebaser blir lagt ned og sentralisert.

Tellef Inge Mørland

Av: Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland

I gamle dager var det sykehus i Åmli. Det er mange år siden det sykehuset ble nedlagt, og godt er nok det. Jeg hadde kanskje latt meg operere for flis i fingeren der, men utover det, hadde jeg nok insistert på å bli kjørt til sykehuset i Arendal.

Det er ikke mulig for hver kommune å ha et eget topp moderne sykehus. Hvis det redder livet ditt, tror jeg de fleste åmlifolk og andre godtar å bli kjørt et stykke. Men da må hjelpen komme raskt, for noen ganger står det om minutter.

Nettopp derfor sikret Arbeiderpartiet, sammen med Sv, Sp og Frp, nylig flertall for følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene og på ambulansebasene.»

Folk blør ikke saktere på bygda! Derfor må vi unngå at ambulansebaser blir lagt ned og sentralisert. Skal folk kunne bo i distriktene, må vi samtidig ha trygghet for at man kommer raskt til god og livreddende hjelp, om uhellet først er ute.

Dessuten er det viktig at vi sørger for at alle ambulanser har både folk med god kompetanse og ikke minst riktig og livreddende akuttutstyr. Ganske nylig har det vært gjennomført en rekke innsamlingsaksjoner på Agder til ulike ambulanser. Fordi hjertekompresjonsmaskinen «Lucas» ikke var standardutstyr.

Det er flott at folk er villige til å gi penger for at ambulansene skal kunne redde flere liv på Agder. Men når sekundene teller, er det ikke holdbart at milde gaver skal avgjøre om man har utstyr til å redde liv eller ikke. Nå har stortingsflertallet sagt tydelig fra om at vi forventer at slikt utstyr skal finnes i alle ambulanser. Fordi folk som er glade i bygda, skal fortsatt kunne bo trygt på bygda!