For få vet om halv pris hos tannlegen

Tannhelse

Som del av en opptrappingsplan for å gi flere rimelig tannlege, er det i år innført halv pris for 21 og 22 åringer. Men mange vet ikke om tilbudet, kunne NRK melde 3. mai.  Arbeiderpartiet mener fylkeskommunen må informere bedre.

Arbeiderpartiets Line Kysnes Vennesland tok tak i dette under fylkestingets behandling av saken 4. mai. - Som vi fylkespolitikere vet så er det universelle tiltak som virker best for å forebygge. Da er det gledelig at nå alle 21 og 22 åringer får dette tilbudet slik at vi forebygger dårlig tannhelse enda bedre.

Line Kysnes Vennesland

Hun viste til oppslaget på NRK Sørlandet og om det arbeidet fylkeskommunen har gjort for å informere om tilbudet til de unge det gjelder. - Arbeiderpartiet vil følge dette opp i hovedutvalget og tenker at det er mer vi kan gjøre for å få dette ut. For eksempel tenker vi at man kan forsøke med informasjon på busser og universitetet vårt for å nå de de det gjelder slik at de får benyttet seg av ordningen, sa Kysnes Vennesland.

- Arbeiderpartiet er også bekymret for vedtaket i tannhelseplanen om at våre offentlige tannklinikker i Kristiansand og Arendal ikke skal få ta imot voksne betalende pasienter. Det vil føre til at vi bygger ned kapasiteten og taper inntekter. I tillegg vil det føre til en mindre variert arbeidshverdag for våre ansatte. Så mens de blåblå og posisjonen her i Agder vil at færre skal benytte seg av den offentlige tannhelsetjenesten så tar regjeringen Støre grep slik at flere får muligheten til å gjøre nettopp det, for en rabattert pris. Og det er vi Arbeiderpartiet veldig glad for, avsluttet hun innlegget på fylkestingsmøtet.

Les mer om hva Arbeiderpartiet mener om tannhelse