For Frp er ett Agder det viktigste – uansett hva

Det er enklere å tale med to tunger, og være fornøyd med at retorikk er viktigere enn politikk.

Robert Nordli i faksimile fra Agderposten

Robert Nordli, ordfører i Arendal. Faksimile fra Agderposten hvor innlegget står på trykk.

Vi viser til leserinnlegg i Agderposten fra Åshild Bruun-Gundersen 12.06.18. Det er ofte flott med uenighet og gode diskusjoner. Det er dessverre trist når en kun er uenig for å få frem retoriske poeng og ikke reelle fakta. Ikke minst når man ikke svarer på oppgaven. Bruun-Gundersen ser nå ut til å være fornøyd med antallet høykompetansearbeidsplasser som er kommet til Arendalsregionen. Det er vi også. Det er svært gledelig at arbeidsledigheten generelt går ned i samme region. 

Derimot ser det ut til at det ikke er et ønske om å jobbe for å få på plass de arbeidsplassene som FrP selv var med og fremforhandlet knyttet til et  Agder. Da er det enklere å tale med to tunger under en herre, og være fornøyd at retorikk er viktigere enn politikk. Det ville vært det samme som om vi dro inn diskusjonen om bompenger inn i denne debatten. Hvor FrP sier at de er mot bom, men stemmer for i Stortinget.  Agder Arbeiderparti mener at politikk er viktigere, og vi har politikk som fungerer godt. 

Vi er – i motsetning til Frp – opptatt av at de politiske forhandlede avtalene blir overholdt og respektert. Bruun-Gundersen mener at avtalen hun var med og fremforhandlet ikke er så viktig lenger. Det viktigste er at vi blir ett  Agder- uansett hva. Så høykompetansearbeidsplasser kan for alt Bruun-Gundersen bryr seg bare bli skrelt vekk fra Arendalsregionen en etter en. 

Det samme gjelder Høyre som nå sitter stille i båten, igjen. Hvor er Høyres Svein Harberg i debatten? De har statsråden som har lovet at avtalen skal følges opp. For oss er alle arbeidsplasser like viktige. Når det gjelder Statens Vegvesen ser vi at man sliter med å få de antall arbeidsplasser. Vi ser at det legges opp til en mulig forflytning av arbeidsoppgaver fra fylkesmannsembete til fylkeskommunen. Vi ser at det muligens blir minus og ikke pluss på antall arbeidsplasser knyttet til NAV. Det blir for enkelt å si at «sikringsbestemmelsen» skal slå inn. Det vil si at man erstatter de arbeidsplassene man ikke får til via statlige regionale arbeidsplasser med arbeidsplasser fra fylkekommunen. Blir det gode og effektive tjenester til innbyggerne på  Agder? 

Agder Arbeiderparti er glade for at det kommer et så tydelig signal fra FrP om hva de ikke skal jobbe for kommende periode. De skal ikke jobbe for hverken å respektere de politiske avtalene de stemte for eller for å utvikle Arendalsregionen i det nye fylket. Der er det gjort mer enn nok, ifølge Bruun-Gundersen.  Agder Arbeiderparti har hele tiden jobbet for å utvikle hele fylket og for at politiske avtaler blir overholdt. Det er tydelig at ikke alle deler samme oppfatning som oss. Det kan være en fin detalj å vite og huske på. 

---

Sanjin Kazagic, Studieleder i Agder Arbeiderparti og  obert C. Nordli, ordfører i Arendal kommune