Fornøyd med fylkeskommunens budsjett

Foto: Jacob Buchard / Agder fylkeskommune
Må krediteres ved bruk.

- I en krevende tid med krig i Europa, prisøkning og renteøkninger er jeg fornøyd med fylkeskommunedirektørens forslag til budsjett, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Gro Bråten i en kommentar til forslaget til budsjett for Agder fylkeskommune som ble lagt frem i dag.

- Statsbudsjettet har gitt Agder muligheter til noen viktige satsninger på tross av det alvorlige bakteppet, samtidig som det legges opp til stram økonomisk styring. Vi er glad for at administrasjonen følger opp de viktige næringsveiene vi fikk flertall for i fjorårets budsjett og at det satses på utdanning og kollektiv, sier Bråten.

Hun peker imidlertid på at Høyrestyrte Agder er det eneste fylket i landet som ikke har nedgang i klimautslipp. - Der må vi øke innsatsen vår. Vårt forslag om at fylkeskommunen tar ledertrøya for å legge til rette for energistasjoner og alternative rene energikilder for tungtransport for å sikre aksene nord/sør og øst/vest vil være et godt bidrag til å komme på offensiven for klimamålene, sier Gro Bråten i sin første kommentar til budsjettforslaget.