Fritt skolevalg kun for noen få

Arbeiderpartiet reagerer på regjeringens forslag om såkalt fritt skolevalg og advarer mot konsekvensene dette får for skolene i Agder

Fredrik Jensen

Fredrik Jensen er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Agder fylkeskommune.

- Vi reagerer kraftig på at regjeringen nå ønsker å overstyre lokaldemokratiet med en ordning som fylket ikke ønsker. Fylkestinget i Agder har vedtatt et prinsipp om at elevene skal få et tilbud ved sin nærskole, sier Fredrik Jensen, Arbeiderpartiets fraksjonsleder for utdanning i fylkestinget.

Jensen peker på at det er lokalpolitikerne som har den beste kunnskapen om lokale utfordringer, og at en overstyring fra regjeringen i Oslo vil kunne bidra til økt sentralisering og utviklingen av A- og B-skoler.- Det er skuffende at regjeringen vil overkjøre lokalt selvstyre og hindre fylker som Agder i å lage modeller som er mer rettferdige og bedre for elevene enn dette karakterbaserte opptaket, sier Jensen.

Fylkesadministrasjonen har gitt faglige argumenter for at karakterbasert opptak kan føre til sterkere segregering, større forskjeller i skolen og økt frafall.- Hele Norge ser ikke ut som Oslo og vi har i Agder en desentralisert skolestruktur som er viktig for oss i Arbeiderpartiet.

Et viktig prinsipp for Arbeiderpartiet er at du skal kunne ta videregående utdanning i nærheten av der du bor.- Med karakterbasert opptak vil man risikere at elever må flytte ut av regionen for å ta den utdanningen de ønsker. Når det kun er karakterene som teller, risikerer elever med de svakeste karakterene å bli presset ut av sin nærskole. Dette er der de som sannsynligvis minst trenger å bli presset ut, sier Jensen.

– Vi har et ansvar for at alle skal komme seg gjennom videregående utdanning, ikke kun at de med best karakter får det beste tilbudet. Karakterbasert opptak er en ideologisk kamp fra høyresiden om at konkurranse er best. Den videregående skolen skal ikke være en konkurranse, avslutter Fredrik Jensen.