Gode tiltak følges opp i forslag til budsjett

Budsjett for Agder fylkeskommune 2024

Fylkesdirektør Tine Sundtoft la frem forslaget til budsjett for Agder fylkeskommune torsdag 9. november. Forslaget følger opp mange av Arbeiderpartiets satsninger.

Gro Bråten - fylkeskommunen

Arbeiderpartiets gruppeleder, Gro Bråten mener partiene på høyresiden får en krevende oppgave med å bli enige i årets budsjettbehandling.

- Vi er godt fornøyd med at hovedsatsningene fra Regionplan Agder 2030 med levekår opp og utslippene ned følges opp i forslaget til budsjett og økonomiplan for 2024-2027, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Gro Bråten. - Den viktige satsningen på levekår fortsetter, og vi er særlig fornøyd med vårt gjennomslag for at de gode prosjektene som Flere i arbeid, Venneslabrua, Lindesneslosen, Leida og Jobbskolen , tiltak vi vet virker, skal inn i drift og rulles ut i hele Agder, sier hun.

I budsjettet er det også lagt opp til en kraftfull satsning på klimatiltak i tråd med regjeringens ambisjoner om å få ned utslippene. - Nå må de politiske partiene som styrer fylkeskommunen; Høyre, Frp, Sp, V og Krf følge opp – og fylkesordfører Arne Thomassen skal få en krevende oppgave når vi ser hvordan partiene spriker, spesielt innenfor klima og miljø, sier Bråten i en kommentar etter at budsjettforslaget ble presentert.

Budsjettet skal nå behandles i partigruppene før det skal vedtas i fylkestinget 12. - 13. desember. 

Mer informasjon om budsjettforslaget finner du på fylkeskommunens hjemmesider.