Fylket regjeringen glemte

Dersom Høyre-regjeringens statsbudsjett blir vedtatt, er det ikke sikkert vi klarer å gi elevene i den videregående skolen et godt tilbud i hele Agder. Dette er en av våre kjerneoppgaver, og som nå står i fare.

Besøk på Flekkefjord vgs avd Kvinesdal

Svein Hobbesland, Flekkefjord, Nils Harald Rennestraum og Gro Bråten, fylkestingsgruppa, Arnt Abrahamsen, Farsund og Bente Ingebretsen fra Kvinesdal på besøk på Flekkefjord vgs, avd. Kvinesdal under valgkampen 2019, en av skolene som har vært diskutert nedlagt.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft presentert forslaget til neste års budsjett for fylkeskommunen i starten av november. Det er mer dramatisk enn forventet, spesielt fordi regjeringen lovet mer til fylkene som slo seg sammen. Det motsatte skjer nå. I handlingsrommet til fylkeskommunen kuttes det med over 99 millioner kroner. Det går ut over våre kjerneoppgaver, som å tilby en videregående utdanning i hele Agder, at bussen går når vi trenger den og at fylkesveiene alltid er trafikksikre.  

Slagordet "ta hele Agder i bruk" byttes utVi vet at det tar tid før vi kan høste fra effektiviseringen av sammenslåingen mellom Vest- og Aust-Agder, men ingen av tjenestene våre skulle bli dårligere, ifølge regjeringa. Og nettopp det ser ut til å bli umulig å oppfylle på Høyres vakt. Slagordet Ta hele Agder i bruk byttes sakte, men sikkert ut, rett og slett fordi regjeringen tvinger fylkeskommunen til å kutte i tjenestene som skal gjøre det mulig å ta hele Agder i bruk.

Agder er det eneste fylket som er borgerlig styrt, og hvor Høyre har fylkesordføreren. Det burde gi Arne Thomassen fra Høyre rikelige muligheter for innspill og direkte kontakt med beslutningstakerne i regjeringen, spesielt når det diskuteres budsjett og handlingsrom for fylkeskommunen. I en tid hvor man setter rekord i å bruke oljepenger, bør det ikke være tvil om at kommuneøkonomien faktisk prioriteres. For selv om ordet kommuneøkonomi høres kjedelig ut, er det faktisk samlebegrepet for alle de offentlige tjenestene vi som innbyggere forventer og har krav på.

Kan det være at kuttene til Agder fylkeskommune er god, gammeldags høyrepolitikk som fylkesordføreren kun protesterer på i rollen sin utad, men ikke mot sin egen statsminister og finansminister?

Mindre penger til skoler og læreplasserDen praktiske virkeligheten sier at vi har fått mindre penger til å drive våre tjenester med. Det handler om mindre penger til å drive gode videregående skoler for å øke kompetansen til både ungdom og voksne, slik at vi får flere i arbeid. Det handler om mindre penger til læreplasser og til utvikling av den kompetansen vi trenger for å utvikle flere arbeidsplasser. Og det handler om mindre penger til å opprettholde et godt og bredt skoletilbud i hele Agder hvor elever kan gå på nærskolen sin i Setesdal, i Flekkefjord og i Risør.

Mindre penger vil bety sentralisering av tilbud og færre til å hjelpe de som sliter mest med å få fullført sin utdanning. Det sier også fylkesrådmannen klart. Mindre penger vil også bety færre bussruter i distriktet og et reduserte tilbud til kulturhusene rundt omkring i hele Agder, dersom ikke kommunene kan sørge for driften alene. Og la oss bare minne om at også kommunene sliter hardt med sin egen økonomi.

99 millioner kroner mindre fra HøyreregjeringenDen påståtte veksten i de frie inntektene stemmer ikke med den praktiske virkeligheten for Agder. Det tas ikke høyde for lønns- og prisvekst, det overføres flere nye oppgaver uten at det finansieres fullt ut, og det er lagt inn større forventninger til fylkeskommunen der staten har gitt tilskudd tidligere som nå fylkeskommunen kanskje ikke har råd til å videreføre. Å gi med den ene hånden og ta med den andre ser ut til å være løsningen for regjeringen. For det er bakgrunnen for at i overkant av 99 millioner kroner reduseres til bedre tjenester og handlefrihet for over 307 000 egder.

28 millioner mer med ArbeiderpartietDet er enkelt å si at partiene som sitter i opposisjon har mer penger å bruke, enn dem som sitter i posisjon. Men Arbeiderpartiet har alltid prioritert penger til kommunene og fylkeskommunene. I vårt alternative statsbudsjett ville Agder fylkeskommune fått 28 millioner kroner mer bare i 2021, de ulike kommunene vil samlet fått over 130 millioner kroner. I tillegg ville Høyres forslag om 12 millioner kroner til økte avgifter på biodrivstoff aldri vært foreslått om Arbeiderpartiet hadde bestemt. Det er bare et av mange eksempler på at avgiftene øker under denne regjeringen. Situasjonen i dag er at regjeringen glemmer Agder. Og det er Høyres ansvar.

Vi skal gjøre vårt for å stoppe sentraliseringen og ta hele Agder i bruk. Det betyr noe hvem som styrer.

Gro Bråten og Kai Steffen ØstensenGruppeleder og nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe