Fyr løs!

Frps Åshild Bruun-Gundersen og Fædrelandsvennen ser ut til å mene at det mest spennende i politikken er å «fyre løs». Det kan være viktig å vite om politikeres holdninger og vurderinger. Men ikke uavhengig av hva de utøver i den faktiske politikken.

Cecilie Knibe Kroglund

Av leder i Agder Arbeiderparti, Cecilie Knibe Kroglund

FrPs Bruun-Gundersen «fyrer løs» mot lønn og honorarer i det nye fylket på store deler av første side til Fædrelandsvennens fredagsutgave den 17 august. Hun følger opp torsdag med en klage til Fvn som ikke er like rasende som henne.  Det litt snåle er at det ikke har vært ny behandling i saken siden stortingsrepresentanten fikk fritak fra nemda som behandlet saken 4.juni.  FrP støttet flertallsvedtaket i møtet som i alle fall har protokollert at Bruun-Gundersen var fysisk til stede.

Saken om fastsettelse av lønn og godtgjørelse er ikke endelig behandlet men noen grunnleggende avgjørelser er tatt. Siste vedtak i saken er fra 4. juni 2018. Den rasende FrP representanten fikk fritak fra vervet 19.juni. Fvn mener altså at Bruun-Gundersens 2 måneders lange oppbygde indignasjon har egen viktig nyhetsverdi.

Medlemskap i fellesnemda som fastsetter lønnsnivået for neste periodes politikere er folkevalgte. De har fått vervet indirekte gjennom stemmeseddelen. Åshild Bruun-Gundersen valgte bevisst å ikke si fra seg dette vervet da hun ble valgt inn på Stortinget.  Men hun har tydeligvis også valgt å ikke være særlig bevisst over sakskartet og innholdet i den.  Ingen kan følge med på alt. Men i saker som du mener du brenner for, som du mener paritet brenner for, så bør du jo kunne klare å lette på øyelokket.

Å være folkevalgt betyr at du tar avgjørelser som har stor betydning for folk. Folkevalgte har stor påvirkning på din skolehverdag, arbeidshverdag og personlige økonomi. Det som har mest betydning for deg er de vedtak som blir fattet av folkevalgte. Siden du gir folkevalgte et stort mandat ved å legge stemmeseddelen i urna forventer du som regel at den folkevalgte skal ta dette mandatet på stort alvor. Realiseringen av dette alvoret skjer i avstemming av sakene. Det er da politikken vedtas, det er da det får betydning for din og min hverdag.

Både Bruun-Gundersen og Fædrelandsvennen ser ut til å mene at det mest spennende i politikken er å «fyre løs». Det kan være viktig å vite om politikeres holdninger og vurderinger. Men ikke uavhengig av hva de utøver i den faktiske politikken. Når avisen skriver om en stortingskandidats raseri over andre kollegaer kan leserne tro at Stortingskandidaten gjør noe med saken. I dette tilfellet har jo kandidaten ikke gjort en tøddel. For avisa er nyheten nærmest Åshild Bruun Gundersen i seg selv og hennes holdninger til andre politikere. Mens den egentlige nyheten er absurditeten i at hun raser mot sin egen ubevisste gjerning som fylkespolitiker.

En kortsiktig ulempe med medias higen etter sitater i tittelformat er at vi lesere får dårlig oversikt over sakens realiteter. Arbeiderpartiet har jobbet frem en nedjustering av godtgjørelsene fra opprinnelig forslag. Vi har sagt at godtgjørelse på flere roller må vente til vi ser hvilke oppgaver fylkeskommunen får. Vårt utgangspunkt har vært, og kommer til å være, at politikere skal ha et moderat nivå på godtgjørelsene. For oss er det viktig.

For høyt nivå på godtgjørelser skaper selvsagt politikerforakt. Politikere som ikke tar ansvar i sine posisjoner gjør også det. Når eliten av våre folkevalgte, stortingspolitiker i et regjeringsparti, først våkner i anger over eget partis vedtak etter to måneder kan mye tyde på at arbeidsoppgavene har vært for store og for mange. Når man kjenner til Bruun-Gundersen sin moderate innstilling så har hun sikkert ikke latt folk betale for hennes verv i fylkestinget, kommunestyret, fellessnemda mm, utover den generøse lønna hun får fra Stortinget. Og godt er det. Det krever tilstedeværelse, både fysisk og mentalt, for å kunne utføre jobben i trå med egen og eget partis overbevisning.