Gjennomslag for Agder innen havvind

Regjeringen bevilger 5 millioner til kompetansebygging i Agder.

Havvind

Regjeringen har lyttet til vår argumentasjon om å satse på Agder, og viser med denne satsningen at de ser den kompetansen vi har i regionen. Dette er med på å gi Agder en viktig posisjon nasjonalt for havvindsatsningen, sier leder i Agder Arbeiderparti, Cecilie Knibe Kroglund.

Cecilie Knibe Kroglund

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til kompetansebygging innen havvind i Agder-regionen. Midlene skal bidra til at virksomheter i regionen kan styrke sin kunnskap og tilrettelegge for kompetanseoverføring, innovasjon og teknologiutvikling innenfor havvind.

Norge har allerede flere gode regionale kompetansemiljøer på havvind. Regjeringen ønsker å utvide dette slik at også Agder-regionen, som har en rekke relevante aktører, kan styrkes gjennom å bygge opp et felles kompetansemiljø.

Regjeringens mål for havvindsatsingen er industriutvikling, tilrettelegging for innovasjon og teknologiutvikling, samt at havvind skal bidra til økt utslippsfri kraftproduksjon i Norge. Regjeringen har satt en ambisjon om å tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel innen 2040. Det er nesten like strøm som produseres av den samlede vannkraften i dag. De første arealene for havvind i Norge vil etter planen bli utlyst i første kvartal 2023 og tildelt i løpet av samme år.