Glad for at LO er med på laget

Peggy-Robert-Mette

For å sikre seriøse arbeidsforhold i utbyggingen av batterifabrikken i Arendal, skal Morrow ansette egen LO-koordinator. Det er vi glad for, fortalte Robert C. Nordli til LO-leder Peggy Hessen Følsvik under Arbeiderpartiets landsmøte.

Arendals ordfører traff på LO-lederen og Agders nye regionleder Mette Gundersen i en pause på landsmøtet, og benyttet anledningen til å fortelle om arbeidet som pågår for å sikre gode arbeidsforhold under byggingen av batterifabrikken.

- Det er viktig å gjøre et skikkelig grunnarbeid, og derfor har vi blant laget en ressursgruppe mot uønskede hendelser, sammen med LO, NHO, Fair Play Agder, politiet og skatteetaten. Så jeg er veldig glad for at LO er med på laget.

- Selvfølgelig er vi med på laget, skyter Mette Gundersen inn. Det er viktig for oss å være en aktør og premissleverandør for hvordan slike arbeidsplasser blir seende ut.

LO-lederen mener det er viktig å passe på at det er seriøsitet i alle ledd. – Vi vet av erfaring med store prosjekt, hvor det er mange leverandører og litt vanskelig å holde oversikten for entreprenørene, så er LO-koordinatorene til veldig stor hjelp. De er ute blant arbeidsfolkene og terskelen blir ikke så høy for å ta opp saker, sier Hessen Følsvik.

LO-koordinatorene finansieres av byggherren og har som oppgave å sikre at seriøsitetskrav i kontraktene følges opp. - Fordelen til en LO-koordinator er at vedkommende jobber tett på dem som er ute i felten. Lønns- og arbeidsforhold, arbeidstid, reise, kost og losji. Det er mye å passe på. Det er veldig viktig at vi kan ha en person med kort linje til de ulike fagforbundene, kort link til LO-systemet og kan ivareta de forholdene, sier Gundersen.

Og derfor er det viktig at LO er med fra starten av prosjektet, og jeg er glad for at dere er det, avsluttet Nordli.