To barn og en mannlig barnehageansatt bygger et tårn. Foto: Øivind Haug

Gratis SFO til 1. klassingene

Under høyreregjeringen har prisen i SFO økt langt raskere enn prisen for barnehage, og andelen barn som går i SFO har vært synkende siden toppåret for deltagelse i 2013. Denne trenden vil Arbeiderpartiet snu.

- SFO er en viktig arena for fellesskap, lek, læring og aktivitet. Over 100 000 barn mellom 6 og 10 år deltar ikke i skolefritidsordningen, mange fordi familien ikke har råd. Dette er oppskriften på økte forskjeller i samfunnet, sier Adelheid Frost Mykland fra Vennesla.

Kjersti og Adelheid

Kjersti Stenseng (tv) på besøk hos Adelheid i Solsletta Barnehage hvor de snakket om gratis SFO og å senke barnehageprisene.

Adelheid er stortingskandidat ved årets valg, og jobber til daglig som styrer i en barnehage. Hun kjenner godt til behovene for denne aldersgruppa, og hvor viktig det er med de rammene SFO gir.

Hun påpeker også at mange familier er avhengig av to jobber for å klare seg, og at kostnaden for SFO er et dyrt innhugg i familieøkonomien. Arbeiderpartiet vil derfor innføre gratis SFO for 1. klassingene og ha en lav makspris for de øvrige.

- Men det er også viktig med kvaliteten, påpeker Adelheid. Arbeiderpartiet vil derfor satse på de ansatte, med tilbud om kompetanseheving og å utvikle et fagskoletilbud for SFO-ansatte, avslutter Adelheid Frost Mykland.