Gro Bråten foreslås som fylkesordførerkandidat

Gro Bråten

Gro Bråten fra Lillesand topper det foreløpige listeforslaget til nominasjonskomiteen i Agder Arbeiderparti. Hun er leder for opposisjonen i fylkestinget i dag, og Arbeiderpartiet har ambisjon om å kapre fylkesordførerposisjonen etter valget i 2023.

Med seg på de neste plassene får hun politisk rådgiver Kai Steffen Østensen, fraksjonsleder i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, Line Kysnes Vennesland og medlem av samme komite, ordfører i Lindesnes Even Tronstad Sagebakken.

Nominasjonskomiteen baserer sitt forslag på de innkomne forslagene fra kommunepartier, lokallag, AUF og fagbevegelsen, samt eget skjønn hvor det er lagt vekt på å få et balansert listeforslag i forhold til kvalifikasjoner, alder, kjønn, geografi, yrkesbakgrunn m.m. 

Nominasjonskomiteen har sendt ut sitt foreløpige listeforslag til behandling i partiorganisasjonen med svarfrist 1.oktober. Deretter har komiteen 14 dager på seg til å legge fram sitt endelig listeforslag. Det skal da på ny høring i partilagene og endelig liste blir vedtatt på nominasjonsmøte 26.november.

Listeforslaget kan lastes ned nedenfor og dere finner mer informasjon om de enkelte kandidatene her: https://agder.arbeiderpartiet.no/politikere/