Gro Bråten skal utforme Arbeiderpartiets nye program

Gro Bråten

Sentralstyret i Arbeiderpartiet har valgt Gro Bråten som et av medlemmene i komiteen som skal utarbeide forslag til partiprogram for stortingsperioden 2021-2025.  Jonas Gahr Støre skal lede komiteens arbeid.

- Målet med programarbeidet er klart. Vi skal utvikle politikk som kan gi oss et mer rettferdig samfunn, som gjør det mulig å leve gode liv i hele landet, som sørger for trygge og gode jobber, og som får opp tempoet på klimaomstillingen uten at folk hektes av. Det er en formidabel oppgave, men med denne gjengen har jeg tro på at vi klarer det, sier Jonas Gahr Støre.

- Komiteen er satt sammen av folk med ulik bakgrunn, kompetanse, bosted og alder, og vi har fått til en god blanding. Gro er vår ledende fylkespolitiker i Agder. Hun har et sterkt engasjement for arbeid med barn og unge og verdifull kompetanse på hva som skal til for å få folk inn i arbeidslivet, blant annet fra sin tid som leder for karrieresenteret i Kristiansand. Dette vil være viktige tema for oss i arbeidet med nytt partiprogram. Hennes gode kjennskap til landsdelen Sørlandet og erfaring fra fylkeskommunen vil også være nyttig for arbeidet i programkomiteen, sier partileder Jonas Gahr Støre.

- Nå skal vi ut og lytte til folk i hele landet, samle innspill i partiorganisasjonen og fagbevegelsen og sammen finne gode svar på de utfordringene folk møter i hverdagen sin. Det gleder jeg meg til, og de to siste dagene jeg har vært i Agder i møter med skole, arbeidsplasser, lokale partilag og fagforeninger, har vært en god start, sier Støre.

Gro Bråten er glad for denne muligheten til å være med å utvikle det nye programmet. – Som medlem av komiteen skal jeg være med å lage et program med en helhetlig politikk for fremtiden, og som ivaretar hele landet. Derfor er det spesielt viktig at jeg også bringer inn saker og perspektiv som har betydning for oss som bor i landets sørligste landsdel, sier Gro. – Da trenger jeg innspill, og derfor vil jeg fortsette med å møte organisasjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og folk, slik vi gjorde i valgkampen, sier Bråten.