Gro Bråten valgt som fylkesordførerkandidat

Gro Bråten fra Lillesand og Even Tronstad Sagebakken fra Lindesnes topper lista til Agder Arbeiderparti ved fylkestingsvalget i 2019.

Gro Bråten og Even Tronstad Sagebakken

Gro Bråten (54) er i dag fylkesordfører i Aust-Agder fylkeskommune. Hun overtok posisjonen fra Tellef Inge Mørland da han ble valgt inn på Stortinget, og tok da permisjon fra jobben som leder av karrieresenteret i Kristiansand. 

Som motivasjon for å stille til valg svarer Gro at Arbeiderpartiet har ambisjoner på vegne av alle i et nytt Agder fylke til å leve gode liv, og med små sosiale forskjeller.- Det er jeg veldig motivert for å være med på. Vi må sikre de næringene vi har, og jobbe for nye arbeidsplasser spesielt innen grønn og blå vekst, E-helseteknologi og reiseliv/kulturopplevelser. Arbeid er nøkkelen til et godt liv for den enkelte. Vi må sørge for at fellesskapet tar sitt ansvar for å sikre arbeid og inkludering for oss alle. Da blir utdanning, kompetanseheving og livslang læring viktig. Vi skal ha de beste videregående skolene i landet, en framoverlent fagskole som speiler kompetansebehovet i regionen og et universitet som spiller på lag med næringsliv og offentlige myndigheter, sier hun.- Jeg ønsker å kunne følge opp prosessen med å bygge et nytt Agder for å sikre vekst og utvikling i hele Agder. Jeg kommer til å bruke mye tid på å reise rundt, besøke mennesker, steder og institusjoner og lytte til hva som skjer der ute og utfordringene og mulighetene de ulike regionene ser for seg, avslutter vår fylkesordførerkandidat.

Even Tronstad Sagebakken (41) er i dag rektor ved Lindesnes ungdomsskole gruppeleder i bystyret i Mandal. Han er også nestleder i Agder Arbeiderparti.

- Jeg mener at fylket, i rollen som regional aktør, har store muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen i Agder, sier Even.  - Motivasjonen for å stille på fylkestingslista er å få være med å jobbe for at Agder AP kommer i flertall i fylket, slik at vi får gjennomført vår politikk i hele Agder. Skal vi få gjennom vår politikk, må vi danne flertall med andre partier. Da får vi muligheten til å påvirke f.eks retningen for videregående skoler slik at alle elever enten står igjen med fagbrev eller vitnemål etter endt videregående utdanning, sikre finansiell støtte til tiltak for å bedre levekår, som f.eks styrke arbeidet med heltidskultur, jobbe for utvikling i hele Agder, og styrke arbeidet med infrastruktur. Videre er det også motiverende å få være med å skape, og være del av, et nytt politisk lag som nå skal være med å fremme, og jobbe for, god AP politikk.

Kandidatene på lista

Her er noen av de som er valgt på lista til Agder Arbeiderparti ved fylkestingsvalget 2019.

På de neste plassene på lista finner vi på tredjeplass Neda Afshari Pour (31) fra Kristiansand og på fjerdeplass Dag Eide (58) fra Tvedestrand. Neda jobber som Organisasjonskoordinator for Batteriet SØR og Dag er veileder/fagansvarlig ved Durapart og gruppeleder for Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Aust-Agder.

Under kan du laste ned hele lista.