Grønt lys for Bøylestad Energipark

Inger-Lene Håland og Hadia Tajik på møte om Bøylestad Energipark

Ordfører Inger-Lene Håland og daværende medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, på møte om Bøylestad Energipark for et drøyt år siden.

Kommunal- og distriktsdepartementet har nå godkjent at Froland kommune setter av et areal til næringsformål på Bøylestad. Arbeiderpartiordfører Inger-Lene Håland jubler over vedtaket.

Hun sier dette betyr mye for kommunen og det er veldig positivt om dette blir realisert. Det har vært jobbet med dette i tre år og hun mener det er bra for alle at det kom en avklaring nå.

Statsforvalteren hadde innsigelser til planen, men departementet har lagt mer vekt på kommunens ønske om lokale arbeidsplasser og å legge til rette for utvikling av grønn industri. Samtidig reduseres naturinngrepet ved å innskrenke området til 1600 dekar og det er satt klare krav til den videre planleggingen.

Tellef Inge Mørland

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland er også glad for regjeringens klarsignal til Bøylestad Energipark

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland er også glad for at Froland kommune har blitt hørt i denne saken. - Her har ordføreren vår, Inger-Lene Håland gjort en svært god innsats, sier han.

- Dette betyr at det nå legges til rette for ytterligere næringsutvikling i denne delen av Agder fra vår regjering. Samtidig gir vedtaket også føringer som hensyntar naturen. Slik får vi lagt til rette både for nye arbeidsplasser og redusert naturinngrepene, sammenlignet med den opprinnelige planen.

- Når regjeringen nå har overstyrt Statsforvalteren i denne saken, bør dette også få betydning for andre kommuner på Agder som har opplevd det utfordrende med innsigelser på sine planer hos Statsforvalteren.

-Nasjonale føringer for blant annet å ivareta natur, klima og miljø skal selvfølgelig følges, men denne avgjørelsen medfører forhåpentligvis at også Statsforvalteren går gjennom sin praksis for hvor lista legges når det gjelder bruken av innsigelser, avslutter Tellef.

Les mer om saken her