Vannkraft

Mye av grunnlaget for industrien i Agder skapes i Setesdal

- der ren og rimelig energi gir grunnlag for industribygging, velferd og velstand.

Nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran har gjennom sin turné i Setesdal blitt imponert over hva regionen har å bidra med. For Arbeiderpartiet og Agder er det viktig med en plan for hvordan vi skal utnytte våre naturgitte fortrinn, og bidra til en vekst i eksporten og flere trygge arbeidsplasser.

-Mye av grunnlaget for at Agder er industrifylket skapes i Setesdal, der ren og rimelig energi gir grunnlag for industribygging, velferd og velstand, det fremholder en engasjert Bjørnar Skjæran. 

Arbeiderpartiet går til valg på at staten skal spille på lag med næringslivet i Agder og vil hjelpe industrien i fylket og Setesdal.  

- I denne delen av fylket lever vi av vannkraften vår og annen energiproduksjon. Det neste tiåret skal vi satse på grønn industriutvikling som skal bidra til å kutte utslipp og skape jobber. Vi trenger mer kraft for å bygge opp nye grønne næringer, for elektrifisering av samfunnet og for å nå våre klimamål, argumenterer Skjæran. 

Bjørnar Skjæran ved Sarvsdammen

Bjørnar Skjæran foran Sarvsdammen i Bykle

Skjæran får støtte av ordfører i Bykle kommune Jon Rolf Næss:-Dagens kraftoverskudd vil ikke vare lenge når vi både skal bruke kraft til en rekke nye næringer samtidig som vi skal elektrifisere enda mer av det vi allerede gjør. Energieffektivisering er viktig men ikke tilstrekkelig. Vi må øke kraftproduksjonen slik at den kommer både industrien og samfunnet til gode, og sørge for at infrastruktur og konsesjonsprosesser ikke er flaskehalser for grønn industriutvikling. Norsk kraft skal fremdeles være et konkurransefortrinn for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting hele landet. Skal kraftproduksjon økes må det skje i nært samarbeid med kommunene og grunneiere. Det har vært store naturinngrep, og skal det utvikles videre må det gjøres skånsomt.

Nestlederen i Ap og Bykle-ordføreren får støtte av Arbeiderpartiets andrekandidat til Stortinget Cecilie Knibe Kroglund.

-I åtte år har Høyre latt markedet alene bestemme over hvilken retning Norge skal ta på 2020-tallet. Resultatet er at vi ikke er i rute med å nå våre klimamål, og vi er heller ikke i rute med å ta det krafttaket som industrien i Agder trenger. Derfor vil Ap blant annet bygge ut mer kraft som dekker behovet til ny og eksisterende industri og øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette for bedret vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg.

Bjørnar Skjæran m.fl ved Sarvsdammen

Bjørnar Skjæran sammen med Aps stortingskandidater, fra venstre 1.kandidat Tellef Inge Mørland, 4.kandidat Dagfinn Svanøe og 2.kandidat Cecilie Knibe Kroglund.