Ntp

Et historisk samferdselsløft for Agder

I Nasjonal transportplan (NTP) foreslår Regjeringen et historisk løft for fylkesveier, der Agder får en økning på nesten 63 millioner hvert år framover i hele NTP-perioden, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget Gro Bråten. Dette viser at Regjeringen ser Sørlandet, sier hun.

Gro Bråten fylkestinget des23

Gro Bråten - Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget

Utfordrer H, Krf og Frp

Vi i Arbeiderpartiet i Agder er klare til å prioritere dette til satsinger som er viktig for folk og næringsliv, sier Gro Bråten. - Jeg inviterer derfor Høyre, KrF og Frp til å finne felles løsninger på tvers av partifargene, slik at vi sikrer viktige regionale veiprosjekter sammen. Vi i Ap har blant annet pekt på at det er tid for å satse på den viktige industriveien (Heftingsdalen – Neskilen) i Arendal, i tillegg til tiltak for trafikksikkerhet og vedlikehold av fylkesveier.

Robert landsmøtesal

Robert Cornels Nordli - ordfører i Arendal og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre.

Glad ordfører

- Nok en gang ser vi at regjeringen legger til rette for vekst. Denne gangen for at fylkeskommunen skal kunne bygge og vedlikeholde sitt veinett lokalt. Samtidig er dette en unik mulighet for fylkeskommunen å utvikle de nødvendige næringsveiene i fylket for å skape vekst og verdiskapning i hele fylket, sier Ap-ordfører i Arendal, Robert C. Nordli.

- Jeg er utrolig glad for at fylkestingsgruppa til Arbeiderpartiet igjen går i front for batteriveien i Arendal og inviterer til tverrpolitisk arbeid for å realisere veien. Vi er helt avhengige av å få på plass veien for Morrow Batteries, Arendal Havn og hele næringslivet på Agder, sier han.

Tellef Inge Mørland

Tellef Inge Mørland - stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen.

Også satsing på riksveiene gjennom Agder

Regjeringen foreslår også at utbygging av E39 fra Kristiansand til Stavanger og E18 mellom Grimstad og Bamble i Telemark fullføres. Det samme skjer med Rv 9 med gul stripe opp til Hovden. De siste strekningene til Rv 41 ved Birkenes og Kristiansand fullføres også nå, og da har hele indre vei fra Telemark og ned til kysten i Kristiansand blitt utbedret med gul stripe.

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland sier at det er tøffe prioriteringer i den nye planen, men at vi har fått gjennomslag for at utbedringene på statens veier i Agder skal videreføres.

Mer informasjon her:

Fylkesoversikt for Agder NTP 2025-2036