Høyre er passive til blå vekst i Agder

Arbeiderpartiet foreslo satse på den blå næringen i fylkeskommunens næringsutvalg, men Høyre mente at dette var en sak næringsutvalget ikke burde mene noe om. - Hvor passivt er ikke det? spør Nils Harald Rennestraum.

Venke Anny og Nils Harald

Arbeiderpartiets to representanter i Agder fylkeskommunes næringsutvalg, Nils Harald Rennestraum og Venke Anny Nes.

Høyres to representanter i Hovedutvalg for næring, klima og miljø hadde et leserinnlegg i Avisen Agder den 19/2 hvor de forsøker å forklare hvorfor Høyre ikke ønsker få en regional kystsoneplan inn i den regionale planstrategien for Agder. Samtidig anklager de Arbeiderpartiets representanter med å komme med billige politiske poenger i en så viktig sak for regionen.

Forslaget Arbeiderpartiet fremmet og som bl.a næringspartiet Høyre stemte ned var: «Arbeiderpartiet foreslår i Hovedutvalget for næring, klima og miljø at det i regionale planstrategi løftes inn en ny regional kystsoneplan med fokus på blå vekst».

Arbeiderpartiet mener det nå er tiden for å løfte den blå næringen slik at den blir en del av den nye fylkeskommunens planstrategi. Dette mener tydeligvis ikke Høyre. Høyre mener heller ikke at det er naturlig at vi som næringsutvalget skal ha en mening om dette.

Høyre mener derimot at næringsutvalget skal be Fylkestinget «vurdere å løfte inn en ny regional kystsoneplan med fokus på blå vekst». Hvor passivt er ikke dette med tanke på at vedtaket kommer i fra hovedutvalget for næring, klima og miljø?

Som et nytt næringsutvalget mener Arbeiderpartiet at vi må bruke de mulighetene vi har til å spille på lag med de gode kreftene som vil utvikle Agder med nye og spennende arbeidsplasser. Vi vil bruke vårt hovedutvalg aktivt for å løfte næringspolitikk vi mener er viktig. For Arbeiderpartiet er blå vekst en viktig satsing for Agder som region!

(Leserinnlegg i Avisen Agder fra Nils Harald Rennestraum, 21.02.20)