Høyre og posisjonen øker lånebyrden

Fylkestingsgruppa

Nå er budsjettet for Agder vedtatt. Høyre og posisjonspartiene velger å øke lånerammen til fylkeskommunen med 170 millioner kroner, de tar ikke skikkelig på alvor klimakrisa og glemmer skeives levekår. Det er synd og vi skal stå på i kampen for et Agder med muligheter for alle - hvor hele Agder tas i bruk.Til tross for at vårt budsjettforslag ikke fikk flertall, er vi glad for at posisjonen har tatt med forslagene fra Ap, Sp, MDG, SV og Rødt om:

  • Forprosjekt for UNESCO-senter i Valle
  • Det bes om en sak på hvor mye energi vi kan ta ut ved å montere solceller på alle fylkeskommunens bygg og videregående skolebygg i Agder fylkeskommune, og kostnaden knyttet til det, samt kartlegging av energiforbruk og mulige effektiviseringstiltak
  • I Agder fylkeskommune skal det legges til rette for desentralisert høyere utdanning og fagskole i hele fylket. Fylkesrådmannen bes gå i dialog med universitetet og fagskolen for å sikre tilbud som kan tilbys i hele regionen.

Våre tre kulepunkter er viktige for distriktene og arbeidet med kutt i klimagassutslippene i regionen!