Hva er galt med å spørre folk om hva som er viktig?

Lindesnes Arbeiderparti har stilt spørsmål til fagpersoner for å få bedre kunnskap i arbeidet med nytt politisk program. Dette mistenkeliggjøres av Frp-ordførereren og Lindesnes Avis.

Even Tronstad Sagebakken

Even Tronstad Sagebakken mener det er viktig å utvikle politikk basert på kunnskap.

Foran hvert kommune- og fylkestingsvalg utarbeider de politiske partiene sine program for den kommende valgperioden. Dette skjer på forskjellig måte i de ulike partiene. For Arbeiderpartiet er det helt naturlig å samle så mye kunnskap vi kan om hva som er utfordringene innen de temaene vi behandler i programmet. Det gjør vi ved å be om innspill fra fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner, fagfolk og innbyggerne generelt. Vi gjør det ved å be om skriftelige innspill eller gjennom møter. Du kan f.eks legge inn forslag helt åpent på våre nettsider.

Vi mener det er viktig at vi som politisk parti samler kunnskap og hører på hva folk mener. Vi registrerer at Fremskrittspartiets ordfører i Mandal mener det er bedre å la være å lytte til fagfolk, og at Lindesnes Avis mener vi nå har røpet en eller annen hemmelig strategi. Men særlig hemmelig er det ikke når vi gjør dette i full offentlighet. 

Even Tronstad Sagebakken, leder av programkomiteen svarer også på dette i et leserinnlegg i Lindesnes Avis.

– Jeg mener fremdeles det er riktig vei å gå. Vi ber ikke om politiske innspill fra kommunalledere, men rent faglige og erfaringsbaserte. Og det er med det faglige grunnlaget i bunn at vi skal drive politikk, og forsøke å finne løsninger på det som måtte være av utfordringer, sier Sagebakken.

---

Agder Arbeiderparti