Hva skal til for at kvinner blir hørt i det politiske ordskifte i valget 2021?

Stortingsrepresentant Kari Henriksen tok initiativ til, og bidro med sine refleksjoner og erfaringer under panelsamtale hos senter for likestilling, ved Universitet i Agder

Panelsamtale

Panelsamtale hvor stortingsrepresentanter fra ulike parti i Agder delte sine erfaringer

Universitetet i Agder ved senter for likestilling inviterte til bred samtale om temaet.  Politikerpanelet bestod av Ingunn Foss, Norunn Benestad Tveiten fra Høyre og Åshild Bruun-Gundersen, FrP. Professor Elisabeth Eide, fra OsloMet, som er en av landets fremste medieforskere innledet om kvinner, politikk og media.

- Vanlige kvinners liv og erfaring må gjenspeiles i media. Det er ikke kvinners skyld at ikke media skriver om dem. Det er viktig å slå fast, fremholder Kari Henriksen.

Media er en viktig og mektig aktør i den demokratiske prosessen, og de er med på å forme vår forståelse av samfunnet og utfordre makten i samfunnet. De skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Lokale nyhetsredaksjoner som Fædrelandsvennen, Agderposten og Nrk Sørlandet var representert, samt regionsdirektør i Amedia Innlandet, Kristina Fritsvold Nilsen

-Det var imponerende å høre hvor systematisk Amedia og Kristina jobber med likestilling. I et demokrati er alle stemmer like viktige, og foran et valg er det bra å få løftet fram medienes kjønns-skjevhet påpeker Henriksen.  

- Det går tregt framover, og det er bra. Skal vi lykkes trenger vi en åpen diskusjon om hvem som intervjues, språket som brukes, hvilke personer vi bruker som eksempler eller eksperter og hvilke tema som er viktige for kvinner og minoriteter, argumenterer Kari.

- Også partiene og vi mer erfarne politikere må ivareta de som er nye og skape arenaer som gjør det trygt å uttale seg, avslutter Kari Henriksen.