Festival

Hvorfor unge bør stemme Ap

AUF har denne valgkampen pekt på flere viktige saker for unge velgere i Agder som Arbeiderpartiet vil gjøre noe med om regjeringen blir ledet av Jonas Gahr Støre.

 • fjerne regjeringas midlertidighet for å gi unge hele, faste stillinger som gir ei lønn og leve av, og muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet
 • ha en utenforskapsgaranti på to måneder som sørger for at alle under 30 år får en garanti som sikrer at de er i jobb, under utdanning eller i aktivitet
 • bygge 3000 studentboliger i året, gi mer penger til studenters velferd og øke studiestøtten med en bedre stipendordning
 • ha en læreplassgaranti for yrkesfag ute i jobb, ikke på skolebenken
 • kutte 55% av norske klimagassutslipp innen 2030
 • bruke kompetansen i oljenæringen til å skape nye grønne arbeidsplasser i Agder
 • innføre en ny festivalstøtteordning som sikrer kvalitet og forutsigbarhet for festivalene
 • kutte utgiftene til unge som skal ta teoriprøve eller bilde til førerkort
 • forby homoterapi
 • kutte statsstøtten til rasistbloggen Human Right Services (HRS) som er støttet av regjeringen
 • styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skolen.
 • gi gratis psykisk helsehjelp til alle unge under 25 år
 • gi gratis tannhelsebehandling til personer mellom 19 og 21 år, og halv pris for personer mellom 22 og 25 år.
 • utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner
 • ha en rettferdig skattepolitikk hvor de som tjener over 750 000 kroner i året skal betale mer, mens de som tjener under skal betale mindre
Kai Steffen og Ramani

Ungdomskandidater

I tillegg til en rekke saker som er viktige for unge, har AUF to ungdomskandidater som er plassert høyt oppe på stortingslistene i begge valgkretser.  

Kai Steffen Østensen er 2. kandidat i valgkrets Vest-Agder. Han er 26 år og jobber på Universitetet i Agder. Han er tidligere AUF-leder i Vest-Agder og studentleder ved UiA, og er i dag medlem av fylkestinget i Agder. Hans hjertesaker er:

 • gratis psykisk helsehjelp til for alle opp til 25 år
 • forby homoterapi for alle
 • sørge for at nyutdannede får tilbud om hele, faste stillinger
 • kutte 55% av norske klimagassutslipp og skape nye grønne arbeidsplasser for neste generasjon

Ramani Konstanse Cornels Nordli er 3. kandidat i valgkrets Aust-Agder. Hun er 22 år og studerer sykepleie på Diakonhjemmet i Oslo. Hun er tidligere AUF-leder i Aust-Agder og er bystyremedlem i Arendal. Hennes hjertesaker er:

 • likestille psykisk og fysisk helse og sikre lavterskel psykisk helsetilbud i alle kommuner
 • å få på plass en læreplassgaranti som gir yrkesfag elever utdanningen de har krav på
 • at klimapolitikken skal være rettferdig så vi kutter utslipp og skaper nye jobber