Ikke all vold etterlater seg blåmerker

Line Kysnes Vennesland tok opp et alvorlig tema i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte, da hun argumenterte for at vi må likestille fysisk og psykisk vold, slik det gjøres i Danmark.

Line Kysnes Vennesland

-  Mange får spørsmålet om hvorfor de ikke bare reiste, når de opplevde vold fra sin partner. Men det er ikke bare å reise. Ofte har du ikke noe å reise til, du vet ikke hvordan du kan holde deg trygg i etterkant, eller om du vil få den hjelpen du trenger. For hva skjer når politavhørene er over og hverdagen skal tas tilbake? Spurte hun.

Agder Arbeiderparti har fremmet et forslag om at kommunene må ha gode handlingsplaner med rutiner for å sikre at man jobber tett tverrfaglig for å sikre trygghet og stabilisering etter at volden er avdekket, gjennom blant annet økonomiske tiltak, hjelp til bolig og omvendt trygghetsalarm.

- Vi ønsker også å sikre økonomiske midler til viktige tilbud som er et nødvendig tilskudd til det offentlige og bidrar til et liv etter volden, sa Vennesland og pekte på at juridisk bistand for kvinner, Alternativ til vold og Stine Sofie Stiftelse er viktige organisasjoner i dette arbeidet.

- I Agder er vi stolte av det arbeidet som gjøres på Stine Sofie senteret i Grimstad som er et fantastisk kurs og mestringssenter for familier i hele landet, påpekte hun.

I Agder er det er flere kommuner som gjør en god innsats for å avdekke vold i nære relasjoner. I Lindesnes har de utviklet en egen veileder for ansatte på hva de skal gjøre dersom de er bekymret for et barn knyttet til vold i hjemmet. I Vennesla kommune drar helsestasjon og barnevern rundt i barnehagene med dukker og sang for å hjelpe barn med å fortelle hemmeligheter knyttet til vold og overgrep. - Dette er gode tiltak som vi mener burde innføres i alle norske kommuner.

- Ikke all vold etterlater seg blåmerker. Pyskisk vold kan faktisk være mer skadelig enn fysisk vold i følge en rekke fagfolk. Det gir også en økt risiko for psykisk uhelse i etterkant. Derfor vil Agder Arbeiderparti at man likestiller fysisk og psykisk vold slik de nå har gjort i Danmark, avslutter Line Kysnes Vennesland.