Ikke alt kan telles og måles

Line Kysnes Vennesland

- Det er ikke ofte man heller skulle ønske at man var på Høyres landsmøte, men jeg skulle gitt ganske mye for å si fra talerstolen at "Kjære Erna, det er virkelig ikke alt som kan telles og måles", åpnet Line Kysnes sitt innlegg på Arbeiderpartiets landsmøte.

- Men det trenger jeg jo ikke, fortsatte hun, for fra høsten er det du, Jonas, som skal styre landet vårt, og dette har du skjønt!

Line brukte sitt innlegg til å ta et oppgjør med Høyres forkjærlighet for New Public Managment, og å argumentere for hvor mye Arbeiderpartiets tillitsreform vil bety for Agder sin befolkning. Her er mange innbyggere avhengige av offentlige tjenester som følge av dårlige levekår.

- I møte med de tjenestene treffer de dyktige ansatte som i de siste årene har fått flere oppgaver og mindre tid til å møte menneskene de skal hjelpe. Istedenfor å utnytte ansattes kunnskap og erfaring til å hjelpe enda flere, er Høyre sin løsning å pålegge de et enda større skjemavelde. De blir møtt med krav, retningslinjer og tidsfrister, fremfor tillit og sunn fornuft, sa hun, og fortsatte: - Som en konsekvens lurer dyktige ansatte på om de lenger kan ha jobben de har hatt i mange år fordi den handler mer om tekniske og kompliserte oppgaver enn om relasjon og fagkunnskap.

Sånn kan vi ikke ha det!

Hun fortalte landsmøtet at Agder Arbeiderparti vil lytte til disse fagfolkene og utvikle en etterlengtet tillitsreform som ivaretar jobben som skal gjøres, samtidig som den tar bort tidstyver og unødvendig byråkrati.

- Etter åtte år med Erna gjennomsyrer høyresidens new public management offentlig sektor. Men nå er det slutt! Agder Arbeiderparti er klare til kamp for bedre tjenester til innbyggerene i Agder, og bedre arbeidsforhold for Sørlandets dyktige ansatte i offentlig sektor. For høyresiden er det kvantitet som teller, for Arbeiderpartiet er det kvalitet som gjelder, avsluttet hun.