Jonas og Gro møtte Studentorganisasjonen i Agder

Arbeiderpartiet skal være studentenes parti. Gjennom et tett samarbeid med studentene på Agder kan også fylkeskommunen gjøre en forskjell for de som studerer i vår region.

F.v. fylkesordførerkandidat Gro Bråten, STA-leder Benedicte Nordlie og partileder i Arbeiderpartiet Gro Bråten.

Jonas Gahr Støre og fylkesordførerkandidat Gro Bråten møtte Studentorganisasjonen i Agder (STA) under partilederens besøk til Sørlandet. STA overrakte et notat til Jonas Gahr Støre og Gro Bråten med tre området de er særlig opptatt av for studentene i Agder og resten av landet.

Samarbeid med arbeids- og næringsliv. Det er positivt at studentene så tidlig som mulig møter det arbeidslivet de skal ut i. Dette er også et ressursspørsmål ettersom studentene som skal ut i praksis skal oppleve at de får den kvaliteten i praksisen de har krav på og den oppfølgingen de trenger.

1. Studenthelse. Studenters helse- og trivselsundersøkelse viste urovekkende tall på hvordan studenters psykiske helse utvikler seg, likevel virker det som om det eksisterer en forvirring rundt hvem som skal ta lederskap i dette arbeidet.

2. Studentsamskipnadene tar en stor rolle for å gi studenter et helsetilbud. Likevel ser vi at deres tilbud er under press hva gjelder ressurser og mulighet til å gi alle studenter den hjelpen de trenger.

3. Vertskapsbyenes rolle og studenters tilhørighet til studiebyen. Med lokalvalget rett rundt hjørnet har partiene nok en gang mulighet til å sette studenter og deres behov i fokus. Hva STA finner interessant er hvordan vertskapsbyene skal legge til rette for studenter og bidra til å skape en tilhørighet til den studiebyen de er en del av.

F.v. ordførerkandidat i Kristiansand Jan Oddvar Skisland, partileder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre og fylkesordførerkandidat Gro Bråten.

 - Helt konkret kan fylket gjøre mye for studentene på Agder, sier Gro Bråten.

 - Det er for eksempel viktig med en samarbeidsavtale mellom kommunene, fylket, UiA og sykehusene når det gjelder utdannelse av helsepersonell, slik at vi ikke konkurrer om praksisplasser for lærlinger og studenter, legger Gro Bråten til.

 - Forskningsprosjekter er også viktig og fylkeskommunen kan inngå i flere prosjekter med UiA som igjen vil gagne studentene i Agder, sier Kai Steffen Østensen.

 Fylkeskommunen kan også ta en rolle som aktiv pådriver for å få flere studieplasser til Universitet i Agder. Dette har Arbeiderpartiet vært opptatt av hele tiden.