Kai Steffen Østensen er utnevnt som politisk rådgiver i helse- og omsorgsdepartementet

kai_steffen_østensen

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen Østensen fra Kristiansand er utnevnt til politisk rådgiver i helse- og omsorgsdepartementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester og ledes av Ingvild Kjerkhol fra Arbeiderpartiet. Som politisk rådgiver skal Kai Steffen jobbe tett med statsråden.. 

Kai Steffen Østensen er 1. vara til Stortinget fra Vest-Agder valgkrets og nestleder i Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i Agder. Han er tidligere studentleder ved Universitetet i Agder, hvor han nå jobber som  Ph.d.rådgiver ved fakultet for kunstfag. Han er også leder i Agder og Telemark bispedømmeråd.

Gode helsetjenester er en av grunnstenene i vårt velferdssamfunn. Agder Arbeiderparti er glad for at Kai Steffen har fått denne viktige posisjonen og gratulerer.