Kari Henriksen leder Agderbenken

Kari Henriksen - vandrehallen

Agder har 10 stortingsrepresentanter, og selv om de representerer ulike parti, er det også viktige saker for Agder de er enige om. I slike saker er det viktig å stå sammen for å få gjennomslag. Derfor har de samlet seg i det som kalles Agderbenken.

Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet er valgt som leder av Agderbenken for de neste fire årene, og forklarerr mer om arbeidet: - Vi har møter med regionale aktører om saker de ønsker å løfte opp nasjonalt, og i forkant av saker som allerede er på sakskartet i Stortinget, som for eksempel budsjett.

Hun forteller at de i hovedsak har møtene med de eksterne aktørene i Agder, men at de også har faste møter stortingsrepresentantene imellom på Stortinget for å informere hverandre om saker de jobber med.

Henriksen tar over vervet etter Høyres Svein Harberg, som var leder i forrige periode. 

- Jeg er glad for å bli valgt og gleder meg til jobbe for Agder sammen med resten av Agderbenken de neste fire årene, sier hun. 

- Samtidig vil jeg takke Svein Harberg for hans dyktige lederskap i perioden vi har bak oss og hele benkens engasjement for å bygge opp under de sakene som er viktige for Agder. Vi skal fortsette å jobbe sammen for å styrke utviklinga for innbyggerne på Agder og fortsette det gode samarbeidet med private og offentlige aktører som er viktige for Agders vekst og utvikling, avslutter Kari Henriksen.