Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen på topp i Vest-Agder

Kari Henriksen (65) får selskap av AUFs ungdomskandidat Kai Steffen Østensen (25) på toppen av Arbeiderpartiets liste til stortingsvalget neste år, hvis Arbeiderpartiets medlemmer følger nominasjonskomiteens oppfordring. – Kari og Kai Steffen på topp, og med Birte Usland fra Lindesnes og Ahmed Lindov fra Kvinesdal, har vi ei liste med stort mangfold og spennende bredde, sier leder av nominasjonskomiteen, Solveig Robstad.

Kari Henriksen

Førstekandidat Kari Henriksen er inne i sin tredje periode på Stortinget og er 64 år. Hun er en erfaren politiker og har vært medlem av både arbeids-og sosialkomiteen, justiskomiteen og sitter nå i famlie- og kulturkomiteen. Men like viktig for oss på Sørlandet er det at hun sitter i styret i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, som gir en tett kontakt med partiets ledelse. Hun har også et stort internasjonalt engasjement gjennom sitt verv som visepresident i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.)

Kari sier selv at likestilling, utjevning av sosiale ulikheter, en rettferdig økonomisk politikk og barn og unges oppvekstvilkår har vært og er drivkraften. Hun har hele livet arbeidet med mennesker som opplever at samfunnet ikke favner de godt no. Å skape et samfunn der alle kan finne sin plass ut fra de forutsetninger de har, er viktig for Kari.

Kai Steffen Østensen

Kai Steffen Østensen (25) er AUFs ungdomskandidat, og skal kjempe om det viktige andremandatet. Han er godt kjent for mange, både gjennom sitt verv i fylkestinget, som leder av Agder bispedømmeråd og som leder for studentene ved Universitetet i Agder. Mange fikk også med seg at han ble tildelt årets homofrydpris i Agder.

Kai Steffen omtaler seg selv som en verdipolitiker som er opptatt av å finne svarene i vårt partis verdigrunnlag. Å se til sosialdemokratiets rammer og innhold var det som gjorde at han fant sin plass i politikken. Kai Steffen er vokst opp på Lista, men bor nå i Kristiansand etter han ble ferdig med studiene. Han er opptatt av å utvikle hele Agder gjennom å skape rammer som sikrer arbeid til alle der folk bor, løfte fellesskolen til et sted hvor barn og ungdom også utvikler nysgjerrighet og blir kjent med forskjelligheten blant folk, og at vi skal ha en aktiv politikk for å gjøre noe med de alvorlige levekårsutfordringene vi fortsatt har i Agder.   

Birte Usland

På 3. plass på lista foreslår nominasjonskomiteen Birte Usland. Birte er 47 år og bonde fra Høie i Lindesnes kommune. Hun er utdannet agronom og overtok melkebruket som odelsjente i 1996, 23 år gammel. Hun har lang erfaring fra landbrukspolitikk gjennom 10 år som leder av Vest-Agder bondelag og de siste fem årene har hun vært styremedlem nasjonalt i Norges bondelag. Birte brenner for bioøkonomi, bærekraft og klima – og at vi har et mangfold av arbeidsplasser over hele Agder. Hun er også opptatt av at verdikjeden for mat er svært viktig for fastlandsøkonomien vår og at vi må utvikle matens rolle som kulturbærer og arbeidsplass lokalt.

Ahmed Lindov

Fjerdekandidat Ahmed Lindov er fra Kvinesdal og arbeider som advokatfullmektig. Han har tidligere drevet som regnskapsfører i eget firma og har et lite sauebruk sammen med familien. Ahmed er 27 år gammel og familien er opprinnelig fra Bosnia. Ahmed er engasjert i relasjoner mellom Norge og Bosnia, blant annet som styreleder i det norsk-bosniske handelskammer. Ahmeds motivasjon for å stå på stortingslista er den mulighet demokratiet gir for folk til å være med å utforme samfunnet.  Han er opptatt av ansattes rettigheter, utviklingen av industri og arbeidsplasser i hele Agder og et godt desentralisert tilbud.

5. Adelheid Frost Mykland

47 år fra Øvrebø i Vennesla.

Styrer i Solsletta barnehage, og har mange års erfaring som pedagogisk leder. Har også vært tillitsvalgt på heltid i Utdanningsforbundet i Vest-Agder.

6.  Eivind Arnt Husøy 59 år fra Audnedal i Lyngdal kommune Fastlege og gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Lyngdal. 

7.  Ida Hirst 20 år fra Kristiansand. Student ved UiA og leder i AUF i Agder.

Har jobbet et år som frivilling på Ressurssenter Unik (senter for familier i sårbare situasjoner) og tok et friår etter videregående skole hvor hun jobbet i barnehage og butikk. 

8.  Kenneth Mørk 39 år fra Kristiansand.

Utdannet logistikkoperatør, men arbeider som politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand. Har også vært regionsekretær og prosjektsekretær i Handel og Kontor / LO. 

9. Grace Buch 43 år fra Farsund

Adjunkt og avdelingsleder ved Flekkefjord videregående skole. Tidligere selvstendig næringsdrivende og sykepleier. Er gruppeleder i kommunestyret i Farsund. 

10. Dalmar Shirwac 56 år fra Songdalen i Kristiansand.

Har utdanning i internasjonal politikk fra Beijing Universitet. Arbeider som arbeidsleder på Via partner AS. Er medlem av bystyret i Kristiansand og styreleder for forum for integrering og dialog (fida) og for Somalisk forening i Kristiansand. 

11. Dina Sandnes Reppen

18 år fra LyngdalElev i tredje klasse ved KVS-Lyngdal

Er medlem av fylkesstyret i AUF i Agder og medlem i ungdommens fylkesutvalg i hovedutvalget for klima, næring og miljø. Tidligere medlem i ungdomsrådet i Lyngdal.

12. Glenn Rinden

32 år fra Nodeland i Kristiansand.

Arbeider som renovatør i Norsk Gjenvinning Renovasjon. Her er han klubbleder og plasstillitsvalgt, og er i tillegg leder for LO-Ungdommen i Agder og kasserer i Agder Transportarbeiderforening og varamedlem til LOs representantskap.