Kari Henriksen og Tellef Inge Mørland i viktige posisjoner i Stortinget

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har valgt Kari Henriksen som utenriks- og forsvarspolitisk talsperson og Tellef Inge Mørland som medlem av finanskomiteen.

Kari Henriksen og Tellef Inge Mørland

Kari Henriksen og Tellef Inge Mørland

Utenriks- og forsvarskomiteen arbeider blant annet med utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard og saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Kari Henriksen er valgt som første nestleder i komiteen og Arbeiderpartiets fraksjonsleder. Det betyr at det er hun som fronter Arbeiderpartiet i disse sakene i Stortinget.

- Vi lever i en verden som i større og større grad viser oss at vi er avhengig av et godt internasjonalt samarbeid. Enten det gjelder fred og sikkerhet, klima eller økonomi. I mange land opplever vi at alle disse områdene er truet, sier Kari Henriksen. Hun peker også på at nasjonenes behandling av kvinners rettssikkerhet og selvstendige menneskeverd er langt fra god nok i mange land og at hun skal bidra til at utenrikskomiteen løfte grupper som får redusert sitt menneskeverd på grunn av dårlig politikk.

- Jeg vil også gjøre mitt for at utenrikspolitikk skal bli hyppigere diskutert og bidra til å informere om viktige internasjonale saker og at Norge blir en tydeligere målbærer av viktig utenrikspolitiske utfordringer og hva Norge kan gjøre for å bidra positivt. Derfor er en plass i utenriks- og forsvarskomiteen et viktig verv, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet, i nært samarbeid med vår dyktige Utenriksminister, Anniken Huitfeldt og mine kolleger i utenrikskomiteen, Rigmor Aasrud, Nils Ola Foshaug og Åsmund Aukrust, sier Kari Henriksen.

Finanskomiteens ansvarsområder er økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvaltning, finansadministrasjon, finansmarked, regnskap og revisjon, folketrygdens inntekter, skatter, avgifter og toll og bevilgninger til Stortinget.

Komiteen omtales gjerne som Stortingets mektigste komite siden det er her statsbudsjettet endelig behandles, og det er denne komiteen som samler forslagene fra de øvrige komiteene på Stortinget og legger frem et samlet forslag.

Her har Tellef Inge Mørland fått plass i de neste fire år. 

-Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet i finanskomiteen. Dette var førsteønsket mitt. Med en mindretallsregjering, kommer arbeidet i finanskomiteen til å bli svært viktig, når vi skal søke flertall for statsbudsjettet. Forhåpentligvis vil plasseringen min i finanskomiteen også gi muligheter for å jobbe inn finansiering av saker som er særlig viktige for Agder, sier Mørland