Karius og Baktus kommer dårlig ut av Ap’s budsjettforslag!

Tannhelse er mer enn tenner! Tannhelse handler også om fysisk og psykisk helse.

Tannlege

Av Tellef Inge Mørland stortingsrepresentant

Svikter den fysiske eller psykiske helsa har vi et system i Norge der fellesskapet stiller opp for deg. Svikter tannhelsa har vi det bare i liten grad.

Til statsbudsjettet i fjor skrev Fattignettverket Norge at: «I Norge i dag har de fleste bra tenner, det blir derfor veldig stigmatiserende å mangle flere tenner eller ha store betennelser. For mange blir det vanskelig å få jobb.»

Fattignettverket beskreiv også en situasjon der folk som kunne fått reddet en tann, men heller valgte å trekke den, for som de pekte på: Å redde en tann kan koste opptil 30.000 kroner, om man bare trekker og ikke erstatter den, koster det ca. 1500 kroner.

Denne regjeringa har snart kutta 400 millioner i støtten til tannhelse. Da går det i feil retning. For 2019 vil de kutte over 50 millioner til, på tross av at de i sin regjeringserklæring har sagt at de vil gradvis utvide ordningene. I så måte framstår regjeringspartiene og KrFs budsjett som ganske tannløst!

Derfor har Arbeiderpartiet, både gjennom et eget forslag om styrking av norsk tannhelse tidligere i høst, og ikke minst nå i budsjettet, tatt kampen for tannhelsa. Vi vil bruke over 470 millioner på å styrke tannhelsa i vårt statsbudsjett, med mest til de som har minst.

Vi tetter alle de hullene Høie har skapt på tannhelsefeltet i sitt budsjettforslag. Vi sier nei til kutt i refusjonsstønadene til de som har krav på det, og vi sier nei til kutt for de som trenger tannregulering.

Tallene vi ser at 68 % mellom 3 og 18 år ble undersøkt av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i fjor, for 19- og 20-åringer falt denne andelen til 42 %. Jeg tror en viktig årsak til det er at du selv må begynne å betale når du er 19 år, og mange 19-åringer har ikke spesielt god økonomi. (Innlegget fortsetter etter bildet)

Tellef Inge Mørland

"Med Arbeiderpartiets budsjett ville flere hatt god grunn til å smile!"

Arbeiderpartiet mener det er på tide å utvide ordningen med gratis tannlege til også å gjelde de som er 19, 20 og 21 år. Og vi vil gi halv pris til alle fram til og med det året du fyller 25. Det er god forebygging, og et godt bidrag til at tennene skal være en del av kroppen hele livet.

Vi vet også at mange kreftoverlevere opplever å få store utfordringer i munnen som følge av kreftsykdommen de har hatt. Arbeiderpartiet ønsker at du da skal få støtte til å ivareta tannhelsen din på en bedre måte enn i dag.

Ettervirkningene av en kreftbehandling kan være store, og for en del blir det umulig å gå tilbake i full jobb. Når du da mister deler av inntekta, blir det ekstra utfordrende om man får store utgifter til tannhelsa i tillegg. Derfor har vi satt av 50 millioner til å forbedre ordningene for refusjon gjennom folketrygden til utvalgte sykdommer, deriblant kreftoverlevere.

Det gjenstår fortsatt mye for å sikre at alle får råd til nødvendig tannhelsebehandling. Men med Arbeiderpartiets budsjett ville flere hatt god grunn til å smile! Dessverre stemmer regjeringspartiene og KrF ned våre budsjettforslag, og bidrar på den måten til at flere fortsatt vil føle at de må skjule smilet sitt!