Kenneth Mørk med i sentral arbeidsgruppe

Kenneth Mørk

Sentralstyret har opprettet en arbeidsgruppe som skal utvikle en politikk for å få flere unge i jobb. Ordførerkandidat Kenneth Mørk fra Kristiansand er en av gruppas medlemmer. 

Sikre et trygt helsevesen og få flere unge ut i jobb er to av våre viktigste arbeidsoppgaver i tiden fremover. Nå er vi i gang med arbeidet med å styrke politikken på disse to sentrale områdene, som skal levere grunnlag for uttalelser til landsmøtet i mai. Utvalgenes mandat er å finne løsninger for trygghet i en krevende tid ved å trekke partiorganisasjonen tettere på den politiske utviklingen. De store oppgavene løser vi best sammen! Arbeiderpartiet skal være et bredt folkeparti. Vår styrke er fellesskapet og medlemmene i organisasjonen. Vår politikk skal springe ut fra mangfoldet av tillitsvalgte og medlemmer. Derfor har sentralstyret satt ned to arbeidsgrupper som skal styrke politikkutviklingen. Arbeidsgruppen for flere unge ut i arbeid skal blant annet se virkemidler i arbeids-, helse- og utdanningspolitikken mer i sammenheng for å få flere unge i arbeid. Arbeidsgruppen for helse og velferd skal se på grep for å fremme en god helse for alle, utjevne sosiale forskjeller og gi alle barn og unge en god start i livet. Arbeiderpartiet skal løse utfordringer folk og samfunn står ovenfor. Trygghet for god helse og en sikker jobb er det viktigste i folks liv, og Arbeiderpartiet skal være garantisten for det. Vi må se på alt det bra som allerede skjer i kommuner og lokalsamfunn allerede, og bygge videre på gode løsninger. Derfor er vi stolt av at arbeidsgruppen er bredt satt sammen av Arbeiderpartimedlemmer fra hele landet, og med erfaring fra ulike deler av politikken. Arbeidsgruppene skal trekke partiorganisasjonen inn i den politiske utviklingen på områdene, legge til rette for gode diskusjoner innad i partiet, og gi grunnlag for en uttalelse på Arbeiderpartiets landsmøte 4.-6. mai. I løpet av måneden skal begge gruppene levere diskusjonsnotater til partiorganisasjonen som skal være utgangspunkt for innspillsmøter, medlemsmøter og årsmøter med politisk utvikling. Vi vil oppfordre hele partiorganisasjonen til å benytte seg av disse for konstruktive diskusjoner i sine kommunepartier og komme med innspill til gruppene. Fakta om arbeidsgruppene: Arbeidsgruppen for flere unge ut i arbeid ledes av kunnskapsminister Tonje Brenna. Gruppens medlemmer er Maria Schumacher Walberg (Arbeids- og inkluderingsdepartementet), Even Røed (Helse- og omsorgskomiteen), Torbjørn Vereide (Arbeids- og sosialkomiteen), Kristina Torbergsen (Troms og Finnmark), Rina Mariann Hansen (Oslo), Siri Marthinsen (Fredrikstad), Kenneth Mørk (Kristiansand), Julie Lødrup (LO), og Gaute Børstad Skjervø (AUF). Arbeidsgruppen for helse og velferd ledes av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og helsepolitisk talsperson Cecilie Myrseth. Gruppens medlemmer er Ann-Kristin Moldjord (Bodø), Rune Bakervik (Bergen), Isak Veierud Busch (Røros), Sissel Skoghaug (LO), og Fredrik Sørlie (AUF).