Kilden og Fjæreheia

Even Tronstad Sagebakken

I møte i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet den 28.10.20, behandlet utvalget «Ny regional strategi for Kilden teater- og konserthus. Søknad om bidrag.»

Agder Arbeiderparti er positive til hovedinnholdet i strategien, men ønsker å få avklart to forhold før vi endelig kan gå inn for å støtte søknaden om bidrag.  

Vårt utgangspunkt er at Kilden må stå for sine forpliktelser i Fjæreheia, og vi vil ha klare svar på hvordan Kilden vil bidra til videre utvikling av kulturscenen i Fjæreheia dersom Kilden trekker seg ut, sier utvalgsmedlem Even Tronstad Sagebakken.

- Videre er vi positive til at Kilden skal drive med utadrettet virksomhet, og ha årlige oppsetninger i de lokale kulturhusene, sier han. - Men vi mener at strategien i langt større grad også må forplikte til å være ute på de mindre scenene. Under strategiens Nivå 1 står det følgende: Vi vil også vurdere besøk på de mindre stedene - «Kilden på bygda». Her er Agder Arbeiderparti helt klare på at dette må de gjøre, og ikke bare vurdere. Vi skal bygge ett Agder, og kultur er viktig for å få det til, påpeker Tronstad Sagebakken, og derfor er det viktig å få dette avklart før vi kan gi vår endelige støtte.