Kommunenes økonomi må styrkes

Ordførere og varaordførere

Arbeiderpartiets ordførere og varaordførere mener kommuneøkonomien må styrkes. Her er de samlet i Mandal etter KS-samling i novemger. F.v: Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes, Even Tronstad Sagebakken i Lindesnes, Øyvin Froland, varaordfører i Froland, Jan Oddvar Skisland i Kristiansand, Steinar Kyrvestad i Valle, Inger Lise Lund Stulien i Åseral, Arnt Abrahamsen i Farsund, Jon Rolf Næss i Bykle, Inger Løite i Gjerstad, Vidar Holmsen Eng, varaordfører i Tvedestrand og Sigbjørn Åge Fossdal i Bygland. Robert C. Norli i Arendal, Jonny Liland i Sirdal og Per Kristian Luner i Risør var ikke til stede da bildet ble tatt.

Gjennomgangstonen i kommunens budsjettbehandling denne høsten er stramme budsjetter og at tilbud må kuttes. Hovedgrunnen til dette er for lite i overføring fra stat til kommune fra den den borgerlige regjeringen.

Dette er alvorlig for alle kommunene i Agder, men for noen er konsekvensene ekstra store. De kommuner som nå slår seg sammen får en særdeles dårlig start. Kostnadene ved sammenslåingen er store, og er langt fra kompensert av regjeringen. Når overføringene på toppen av dette reduseres blir konsekvensene for innbyggerne store.

Arbeiderpartiet har som mål å gi innbyggerne i kommunene det beste velferdstilbudet vi kan. Men med en regjering som stadig sentraliserer oppgaver og reduserer kommunenes frie inntekter, er dette en utfordring. 

I Arbeiderpartiets alternative forslag til statsbudsjett tar vi innbyggerne på alvor. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester er viktige tilbud i folks hverdag og det viktigste vi kan bruke fellesskapets penger på. Derfor styrker Arbeiderpartiet kommunenes og fylkenes frie inntekter med 3 milliarder kroner. Totalt for Agder utgjør dette over 141 millioner kroner i økning.

Økning i overføringene til kommunene i Agder med Arbeiderpartiets budsjett:

Risør: 3 338 000

Grimstad: 10 297 000

Arendal: 19 889 000

Kristiansand: 49 480 000

Lindesnes: 11 059 000

Farsund: 4 541 000

Flekkefjord: 4 496 000

Gjerstad: 1 334 000

Vegårshei: 1 155 000

Tvedestrand: 2 964 000

Froland: 2 684 000

Lillesand: 3 506 000

Birkenes: 2 554 000

Åmli: 1 193 000

Iveland: 796 000

Evje og Hornnes: 1 842 000

Bygland: 766 000

Valle: 716 000

Bykle: 720 000

Vennesla: 6 739 000

Åseral: 629 000

Lyngdal: 5 209 000

Hægebostad: 1 011 000

Kvinesdal: 3 081 000

Sirdal: 1 195 000