Liste og program for valget 2019

Agder Arbeiderparti har klar sitt forslag til program og liste for fylkestingsvalget i 2019. Forslagene skal vedtas på representantskapsmøte og nominasjonsmøte 1. desember.

Logo Agder Arbeiderparti

Programkomiteen og nominasjonskomiteen i Agder Arbeiderparti har arbeidet siden i vår med å utarbeide forslag til program og liste for fylkestingsvalget. Første utkast var klar 1. september og ble sendt på høring til kommunepartiene og AUF. Frist for endringsforslag var 1. oktober.

Når de to komiteene nå sender ut sine endelige forslag, er det etter at de innkomne forslagene har blitt vurdert.

Det ble sendt inn tilbakemelding fra 17 kommuneparti, 2 lokallag og AUF til det første listeforslaget. Nominasjonskomiteen har gjort én endring på listen blant de vi har et mål om skal komme inn i fylkestinget. Dette gjelder 14. plassen hvor vedkommende som var foreslått har gitt melding om at han ikke ønsker å stå på listen. Det er også gjort noen justeringer lengre nede på lista.  Bortsett fra dette er lista lik den som ble presentert 1. september.

Programkomiteen fikk også inn flere endringsforslag til det første utkastet til program, og har tatt hensyn til enkelte av disse i det endelige programforslaget.

Vedlagt følger det endelige forslag til program og valgliste.