Lokalsykehusene må ikke bygges ned

Kampen for Flekkefjord sykehus er ikke over. Det må være et fullverdig sykehustilbud i hele fylket, sier stortingskandidat Ahmed Lindov fra Kvinesdal.

Ahmed Lindov

De siste årene har det blitt bygget ned flere tusen sengeplasser i psykiatrien. Dette er et skritt i feil retning og viser hvor viktig det der med et fullverdig lokalsykehus. Det sier Ahmed Lindov, stortingskandidat for Arbeiderpartiet. 

- Det trengs et lokalsykehus med kort reisevei. Personer med behov for psykisk helsehjelp skal slippe lang reisevei til Kristiansand. Dette er en unødvendig belastning, og vi må innse at ikke alle vil klare reisen og enkelte vil takke nei til helsehjelpen, sier Lindov, som til daglig jobber som advokatfullmektig. - Dette må ikke skje, derfor er det viktig at det ikke legges ned flere sengeplasser, sier han.   

Lindov er fornøyd med at Arbeiderpartiet har fått gjennomslag i Stortinget for å stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern. Han fremholder at Arbeiderpartiet går til valg på bedre kvalitet og kapasitet i våre felles sykehus. - Vi vil ha sterkere lokalsykehus og en ambulansetjeneste som kommer når det haster. Vi skal ha et fullverdig helsetilbud uansett hvor du bor i Agder, avslutter Lindov.