Må samarbeide i stedet for å konkurrere

Mange tenker nok først og fremst på ungdom når vi snakker om videregående skole, sier Marit Grefstad, ordførerkandidat for Ap i Grimstad. - Men det er mange voksne som også tar videregående utdanning. De må vi også ha fokus på.

Gro, Ailen og Marit på Dahlske vgs

f.v. Fylkesordførerkandidat Gro Bråten, ordførerkandidat i Grimstad Marit Grefstad og fylkestingskandidat Ailen Roaas

Fylkesordførerkandiat Gro Bråten og Marit Grefstad besøkte Dahlske videregående skole denne uka, og traff her fylkestingskandidat og lærer ved skolen Ailen Roaas.

Ailen Roaas forteller at Dahlske videregående skole har 96 voksne elever på vg1 helse- og oppvekst og vg2 helsefagarbeider.  Hun skryter av den innsatsen elevene legger inn, og forteller at det veldig givende å være lærer for disse. – Men vi må sikre at de fullfører, sier hun og peker på noen utfordringer. – Det er 27 morsmål og det er viktig med norskkunnskap. I tillegg jobber de ved siden av for å klare seg økonomisk, forteller hun.

Marit Grefstad mener Grimstad kommune må ta et større ansvar. – Vi må ha et større fokus på voksne som tar videregående utdanning og muligheten de har for å fullføre og å få fagbrev. De er viktige fremtidige arbeidstakere for kommunen, slår hun fast.

Gro Bråten peker på utfordringen som er med praksisplasser. – UiA utdanner sykepleiere og førskolelærere, mens vi i fylkeskommunen utdanner helsefagarbeidere og barn- og ungdomsarbeidere. Alle disse skal ut i praksis i kommunene og på sykehuset. Da er det viktig at vi samarbeider fremfor å konkurrere, og Arbeiderpartiet ønsker derfor en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen, kommunene, sykehuset og universitetet for å få dette til, sier Bråten.