Må ta på alvor at lærerne opplever å ikke bli hørt

Det var riktig med tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken, men nå skal skole prioriteres,  sier Gro Bråten til Agderposten.

Foto: Jacob Buchard / Agder fylkeskommune
Må krediteres ved bruk.

Denne uka grep regjeringen inn med forslag om tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken. – Partene har dessverre ikke funnet en løsning på konflikten. Streiken fører nå til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge. Jeg er spesielt bekymret for elevenes opplæring, utsatte barn og unge, og deres psykiske helse. Etter en samlet vurdering har jeg derfor foreslått tvungen lønnsnemnd, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen da hun orienterte om saken.

Gro Bråten er i tillegg til gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, også styreleder i KS Agder. KS er lærernes motpart i lønnsforhandlingene. Som lokal KS-leder mener Bråten at bruken av tvungen lønnsnemnd var riktig for å få slutt på streiken, selv om hun verdsetter streikeretten høyt.- Hvis lærernes svar var mer penger var det ikke mulig å finne løsninger. KS hadde ikke noe å gå på når det kom til kroner. uten at enighet og forhandlinger med andre fagforbund ville blitt satt i spill, sier hun til Agderposten.Ifølge Bråten hadde ikke regjeringen noe valg.- Det var så låst. Men jeg er glad for at det er Arbeiderpartiet som har kunnskapsministeren. Jeg mener vi har mye god skolepolitikk vi må bruke framover, sier hun til avisen.

Fremover vil hun arbeide for at skole og lærere prioriteres og sier til avisen at hun vil fremme signal til styret at skole må prioriteres fra KS sin side. Hun påpeker at lærerne har fått stadig flere arbeidsoppgaver, som mer ansvar for rapportering og dokumentasjon og at lærerne må få tid til å være lærere. - Vi må jobbe med hvordan vi kan gjøre skolehverdagen bedre for lærerne. Det er mange elementer som gjør at lærerne blir mer sett, og bedre lønn er ett moment, sier Bråten.

I tillegg vil hun finne ut av hvor mye undervisning elevene har tapt og hvor mye fylkeskommunen har spart, og be om at noe av midlene fylket har spart på streiken skal brukes til å ruste elevene til å gjennomføre eksamen.