Mange spennende temamøter

Hver onsdag frem til sommeren

Temamøter

Agder Arbeiderparti skal gjennomføre temamøter hver onsdag frem til sommeren. Møtene er et åpent tilbud til alle og gjennomføres digitalt på Microsoft Teams. 

Lenke til Teamsmøtet finner du under hvert tema.

Møtene starter kl 20.00 og har en ramme på 1 time. De starter med en innledning på maks 20 minutter. De resterende 40 minuttene brukes til spørsmål og svar.

Temamøtene de første ukene er klare, og etter hvert som vi får bekreftet innleder på de senere møtene vil de også bli lagt ut her.

TEMAMØTER FREMOVER:

Hva skal folka i oljebransjen jobbe med i fremtiden?

Et eller annet tidspunkt vil vi slutte å ta opp olje, og jobbene i oljebransjen må gradvis erstattes av andre. Vi har i flere år snakket om det grønne skiftet, men hva er det, og hva er det folka i oljebransjen skal jobbe med i fremtiden?

Innleder: Stina Torjesen / Cecilie Knibe Kroglund
Tidspunkt: 24. mars

Klikk her for å bli med på møtet


Hva ble egentlig konsekvensen av ACER? 

For noen år siden var det en stor og het debatt omkring EUs tredje energimarkedspakke og Norges tilslutning til ACER. Blant annet var bygging av nye kraftkabler et hett tema, og Arbeiderpartiet møtte mange kritiske røster fra fagbevegelsen. Fortsatt hører vi kritiske røster om Arbeiderpartiets rolle og valg i denne saken, og nå har Senterpartiet på nytt løftet saken med forslag om å avslutte ACER-samarbeidet.

Men hva var egentlig greia? Fikk kritikerne rett? Er det fortsatt en sak?

Innleder: Espen Barth Eide
Tidspunkt: 7. april

Klikk her for å bli med i møtet


Velferd til salgs

Velferdstjenestene privatiseres og kommersialiseres. Store internasjonale firmaer eier norske barnehager – og vil gjerne gjøre et større innhugg i velferdstjenestene. For her er det store penger å tjene. Hvordan gjør de det, og hvordan er det mulig at det er greit for de borgerlige partiene at skattepengene går rett ut av landet til store internasjonale konsern?

Innleder: Sigrun Aasland fra Tankesmien Agenda
Tidspunkt: 14. april

Klikk her for å bli med på møtet


Vår plan for Agder

Hva er forskjellen på vår og regjeringens politikk – og hvilken betydning har det for oss i Agder at vi får en rødgrønn regjering? Agder Arbeiderparti har utarbeidet et dokument som beskriver hva vi må gjøre og hvordan en rødgrønn regjering får betydning for oss i vår landsdel.

Innleder: Kari Henriksen
Tidspunkt: 21. april

Klikk her for å bli med på møtet


Det gode liv på Sørlandet?

Vi beskriver Agder som landsdelen med de dårligste levekårene i landet. Her har vi flere unge på trygd, spiser flere lykkepiller og har flere husmødre enn resten av landet. Stemmer dette, eller er det blitt en såkalt etablert sannhet som vi gjentar for å opprettholde et karikert bilde av landsdelen. Men hvis det stemmer – hvorfor er det slik og hvorfor er det ingen som gjør noe med det?

Innleder: Kai Steffen Østensen
Tidspunkt: 28. april

Klikk her for å bli med på møtet


Er et sykehus egentlig et foretak?

Det er 20 år siden staten overtok som eier av sykehusene fra fylkene, og foretaksmodellen ble innført. Hvordan står det egentlig til med styringen av sykehusene og hvem er det egentlig som styrer? Hva mener vi i Arbeiderpartiet om fremtidens styring av sykehusene?

Innleder: Ikke avklart
Tidspunkt: Ikke avklart


Er fellesskolen kun en idé eller er den realistisk?

Hva er den ideologiske forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyres skolepolitikk, og hva er så galt med å tilby et mangfold av ulike privatskoler til befolkningen?

Innleder: Torstein Tvedt Solberg
Tidspunkt: 12. mai

Klikk her for å bli med på møtet


Hvilken landbrukspolitikk trenger vi på Sørlandet?

Det er ikke først og fremst Agder folk tenker på når vi snakker om landbrukspolitikk. Det dukker vel heller opp bilder av melkebonden i Rogaland eller buktende kornåkre på østlandet. Men det finnes bønder på Sørlandet, og de er annerledes enn andre steder i landet. Hvilken landbrukspolitikk trenger de, og har vi den i Arbeiderpartiet?

Innleder: Ikke avklart
Tidspunkt: Ikke avklart


Kriminalitet i arbeidslivet eller et kriminelt arbeidsliv?

Hvordan foregår arbeidslivskriminalitet, hvor finner vi det og hva vil vi gjøre med det?

Innleder:  Ikke avklart
Tidspunkt: Ikke avklart


Er det kun Senterpartiet som har en distriktspolitikk?

Et av de store temaene i den politiske diskusjonen er sentralisering. I dette ligger en påstand at distriktene tappes for ressurser og at byene stikker av med alle godene. Mange setter likhetstegn mellom distriktspolitikk og Senterpartiet. Men er det kun Senterpartiet som har en distriktspolitikk?

Innleder: Ikke avklart
Tidspunkt: Ikke avklart


Er dårlig kommuneøkonomi en plan for å øke privatiseringen?

Kommuneøkonomi og velferdstjenester er ikke uttrykk som får blodet til å bruse og folk ut i demonstrasjonstog. Samtidig er en god kommuneøkonomi en forutsetning for at vi som bor i kommunen skal ha et godt barnehagetilbud, gode skoler og et godt helsetilbud.  Hva skjer når det offentlige tilbudet underfinansieres? Da kommer forslaget om at private skal overta tjenestene. Hva er vår løsning og hva er forskjellen på Høyres politikk?

Innleder: Ikke avklart
Tidspunkt: Ikke avklart


Kan ikke folk få jobbe deltid hvis de vil?

- og er ikke deltidsjobber en fin mulighet for unge til å komme inn i arbeidslivet. Dette er argumenter vi stadig møtes med på våre forslag om å fjerne ufrivillig deltid og å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser. Hva svarer vi på dette?

Innleder:  Ikke avklart
Tidspunkt: Ikke avklart


Er det egentlig det samme om det er Høyre eller Ap som styrer?

Vi møter av og til påstander om at Høyre og Arbeiderpartiet er så like at det er det samme hvem som styrer. Dette er en påstand som skal bidra til å stemple Arbeiderpartiet som et parti som stadig beveger seg mot høyre i politikken, og at vi forlater våre verdier. Men stemmer det at vi er så like? Har vi forlatt våre grunnleggende verdier?

Innleder: Ikke avklart
Tidspunkt: Ikke avklart