Mange spennende temamøter

Hver onsdag frem til sommeren

Temamøter

Agder Arbeiderparti skal gjennomføre temamøter hver onsdag frem til sommeren. Møtene er et åpent tilbud til alle og gjennomføres digitalt på Microsoft Teams. 

Lenke til Teamsmøtet finner du under hvert tema.

Møtene starter kl 20.00 og har en ramme på 1 time. De starter med en innledning på maks 20 minutter. De resterende 40 minuttene brukes til spørsmål og svar.

Temamøtene de første ukene er klare, og etter hvert som vi får bekreftet innleder på de senere møtene vil de også bli lagt ut her.

TEMAMØTER FREMOVER:

Kan ikke folk få jobbe deltid hvis de vil?

- og er ikke deltidsjobber en fin mulighet for unge til å komme inn i arbeidslivet. Dette er argumenter vi stadig møtes med på våre forslag om å fjerne ufrivillig deltid og å fjerne adgangen til midlertidige ansettelser. Hva svarer vi på dette?

Innleder:  Synnøve Konglevoll, spesialrådgiver i LOTidspunkt: 19. mai kl 20.00 - 21.00

Klikk her for å bli med på møtet

Hvilken landbrukspolitikk trenger vi på Sørlandet?

Det er ikke først og fremst Agder folk tenker på når vi snakker om landbrukspolitikk. Det dukker vel heller opp bilder av melkebonden i Rogaland eller buktende kornåkre på østlandet. Men det finnes bønder på Sørlandet, og de er annerledes enn andre steder i landet. Hvilken landbrukspolitikk trenger de, og har vi den i Arbeiderpartiet?

Innleder: Nils Kristen SandtrøenLandbrukspolitisk talsperson i ArbeiderpartietTidspunkt: 26. mai kl 20.00 - 21.00

Klikk her for å bli med på møtet

Er fellesskolen kun en idé eller er den realistisk?

Hva er den ideologiske forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyres skolepolitikk, og hva er så galt med å tilby et mangfold av ulike privatskoler til befolkningen?

Innleder: Torstein Tvedt SolbergUtdanningspolitisk talsperson i ArbeiderpartietTidspunkt: 2. juni kl 20.00 - 21.00

Klikk her for å bli med på møtet

Kriminalitet i arbeidslivet eller et kriminelt arbeidsliv?

Hvordan foregår arbeidslivskriminalitet, hvor finner vi det og hva vil vi gjøre med det?

Innleder:  Ikke avklartTidspunkt: Ikke avklart

Er det kun Senterpartiet som har en distriktspolitikk?

Et av de store temaene i den politiske diskusjonen er sentralisering. I dette ligger en påstand at distriktene tappes for ressurser og at byene stikker av med alle godene. Mange setter likhetstegn mellom distriktspolitikk og Senterpartiet. Men er det kun Senterpartiet som har en distriktspolitikk?

Innleder: Ikke avklartTidspunkt: Ikke avklart

Er dårlig kommuneøkonomi en plan for å øke privatiseringen?

Kommuneøkonomi og velferdstjenester er ikke uttrykk som får blodet til å bruse og folk ut i demonstrasjonstog. Samtidig er en god kommuneøkonomi en forutsetning for at vi som bor i kommunen skal ha et godt barnehagetilbud, gode skoler og et godt helsetilbud.  Hva skjer når det offentlige tilbudet underfinansieres? Da kommer forslaget om at private skal overta tjenestene. Hva er vår løsning og hva er forskjellen på Høyres politikk?

Innleder: Ikke avklartTidspunkt: Ikke avklart

Er det egentlig det samme om det er Høyre eller Ap som styrer?

Vi møter av og til påstander om at Høyre og Arbeiderpartiet er så like at det er det samme hvem som styrer. Dette er en påstand som skal bidra til å stemple Arbeiderpartiet som et parti som stadig beveger seg mot høyre i politikken, og at vi forlater våre verdier. Men stemmer det at vi er så like? Har vi forlatt våre grunnleggende verdier?

Innleder: Ikke avklartTidspunkt: Ikke avklart

TIDLIGERE TEMAMØTER

Hva skal folka i oljebransjen jobbe med i fremtiden?

Et eller annet tidspunkt vil vi slutte å ta opp olje, og jobbene i oljebransjen må gradvis erstattes av andre. Vi har i flere år snakket om det grønne skiftet, men hva er det, og hva er det folka i oljebransjen skal jobbe med i fremtiden?

Innleder: Stina Torjesen / Cecilie Knibe KroglundTidspunkt: 24. mars

Hva ble egentlig konsekvensen av ACER? 

For noen år siden var det en stor og het debatt omkring EUs tredje energimarkedspakke og Norges tilslutning til ACER. Blant annet var bygging av nye kraftkabler et hett tema, og Arbeiderpartiet møtte mange kritiske røster fra fagbevegelsen. Fortsatt hører vi kritiske røster om Arbeiderpartiets rolle og valg i denne saken, og nå har Senterpartiet på nytt løftet saken med forslag om å avslutte ACER-samarbeidet.

Men hva var egentlig greia? Fikk kritikerne rett? Er det fortsatt en sak?

Innleder: Espen Barth EideTidspunkt: 7. april

Velferd til salgs

Velferdstjenestene privatiseres og kommersialiseres. Store internasjonale firmaer eier norske barnehager – og vil gjerne gjøre et større innhugg i velferdstjenestene. For her er det store penger å tjene. Hvordan gjør de det, og hvordan er det mulig at det er greit for de borgerlige partiene at skattepengene går rett ut av landet til store internasjonale konsern?

Innleder: Sigrun Aasland fra Tankesmien AgendaTidspunkt: 14. april

Oppsummering av landsmøtet

Landsmøtet er nettopp over, og mange viktige vedtak er gjort. Cecilie Knibe Kroglund er delegasjonsleder for Agder Arbeiderpartis delegasjon, og Even Tronstad Sagebakken satt i redaksjonskomiteen og forhandlet frem forslagene landsmøtet stemte over. De forteller om resultatene og arbeidet som ble gjort i forkant og under møtet for å få gjennomslag for vårt syn.

Innleder: Cecilie Knibe Kroglund og Even Tronstad SagebakkenTidspunkt: 21. april

Det gode liv på Sørlandet?

Vi beskriver Agder som landsdelen med de dårligste levekårene i landet. Her har vi flere unge på trygd, spiser flere lykkepiller og har flere husmødre enn resten av landet. Stemmer dette, eller er det blitt en såkalt etablert sannhet som vi gjentar for å opprettholde et karikert bilde av landsdelen. Men hvis det stemmer – hvorfor er det slik og hvorfor er det ingen som gjør noe med det?

Innleder: Kai Steffen Østensen og Nina Jentoft.Tidspunkt: 28. april

Arven etter Erna

Hvordan har Norge blitt forandret etter nesten åtte år med en høyreregjering? Wegard Harsvik har skrevet en ny bok om temaet og innleder på temamøtet. Harsvik er leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, og har bl.a tidligere skrevet bøkene "Blåkopi" og "Ord er makt"

Innleder: Wegard HarsvikTidspunkt: 5. mai