Medlemsvekst i Agder Arbeiderparti

Arbeiderpartiets medlemstall vokser både nasjonalt og lokalt. – Det er krevende tider både i Norge og Europa. Da er det godt at folk vil bidra til gode fellesskapsløsninger ved å melde seg inn i Arbeiderpartiet, sier leder Cecilie Knibe Kroglund i Agder Arbeiderparti.

Årsmøtet i Agder Arbeiderparti - Espen Barth Eide, Cecilie Knibe Kroglund og Even Tronstad Sagebakken

Cecilie Knibe Kroglund, sammen med nestleder Even Tronstad Sagebakken og klima- og miljøminister Espen Barth Eide - og mange av Arbeiderpartiets engasjerte medlemmer.

Agder Arbeiderparti øker fra 2 362 medlemmer i 2021 til 2 392 medlemmer i 2022. – Det er ekstra gledelig at folk vil engasjere seg og støtte opp om Arbeiderpartiet, på tross av lave meningsmålinger. Det gir motivasjon inn i et viktig valgår, hvor innbyggerne i kommunene og fylket bl.a skal velge om skattepengene vi bruker på barnehager, skoler og sykehjem skal gå til brukerne eller til utbytte til private selskap, sier Kroglund.

Kroglund peker også på at det er ekstra gledelig at de nye medlemmene har kommet til partiet uten at det er gjennomført noen vervekampanje. – Det at nye medlemmer melder seg inn av eget initiativ, viser at det er av et grunnleggende ønske om å støtte opp om vår politikk. Men det viser også at det er mulighet for å øke medlemstallet ytterligere hvis vi starter å aktivt spørre folk om å bli medlem, påpeker hun.

- Jeg vil bruke anledningen til å takke alle medlemmer som har stått på i året som har gått. Medlemmene er kjernen i partiet vårt. De beskriver utfordringer folk har i hverdagen, og deltar i diskusjoner om hvordan vi skal løse disse. Det er gjennom medlemmenes engasjement vi finner løsningene på folks hverdagsproblemer. Det er dette som er vår viktigste oppgave som lokalpolitikere, og vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til å delta. Du velger selv hvor mye du vil engasjere deg, avslutter Cecilie Knibe Kroglund.