Ap møter utfordringene bedre enn høyresiden

Fylkeskommunens budsjett for 2024

Gro Bråten fylkestinget des23

- Vi er bekymret for signalene om at skolene må spare, når nøkkelen til å lykkes er å satse på utdanning, sa Arbeiderpartiets Gro Bråten da hun la frem Arbeiderpartiets forslag til endringer i fylkesbudsjettet for 2024. 

I dag står 6 435 unge mellom 15-29 år i Agder utenfor arbeid, utdanning eller aktivitet og i 15 av 25 kommuner jobber flertallet av kvinnene deltid.

- Dersom vi kommer opp på landsgjennomsnitt for yrkesdeltakelse, betyr det 6000 flere egder i arbeid, sa Bråten i Arbeiderpartiets hovedinnlegg. Hun pekte på at det er kamp om fagarbeiderne og at Norge vil mangle 90 000 fagarbeider frem mot 2035, og at nøkkelen til å lykkes med å få flere i arbeid og sikre kompetansen er å satse på utdanningsfeltet.

- Da må vi sikre videregående skoler nært der folk bor, med utdanningstilbud tilpasset arbeidslivet i de ulike regionene og en skolehverdag som gir mestring og motivasjon til ulike elever med mer fokus på praktisk skole. Vi vil derfor styrke regjeringens satsning på 22.4 millioner kroner med ytterligere 30 millioner kroner til en utstyrspakke slik at våre yrkesfagtilbud har oppdatert utstyr i tråd med arbeidslivets standard, sa hun.

Totalt foreslår Arbeiderpartiet 82 millioner kroner mer, hvor 50 millioner kroner skal gå til å gi skolene bedre handlingsrom.

Levekår

Bråten tok også opp levekår og pekte på at noen mener at det har ikke skjedd en døyt på de snart 30 årene siden rapporten om levekår «Det sure liv på det blide Sørlandet» kom.  

- Men vi har endelig begynt å få gode resultater og vi vet hvilke prosjekter som virker, hevdet hun. - Vi må bygge videre på det gode samarbeidet med Nav, kommuner og næringsliv, kvitte oss med prosjektorganisering og løfte det inn i ordinær drift og tilby det til ungdom i hele Agder. Derfor legger vi enn flere millioner kroner til Spleisa-modell til østre-agder, mer Venneslabru og Lindesneslosen, Jobbskole, Leidaprosjekt, Hanna-prosjekt og Flere i arbeid.

Billigere kulturarrangement og månedskort på buss

Hun var også opptatt av etterdønningen av pandemien og nevnte at flere rapporter peker på at ungdom led mest under nedstengningen og restriksjonene som ble innført.

- Det har hatt konsekvenser for psykisk helse, skole og aktiviteter. Vi prioriterer derfor psykisk helse, billigere månedskort til buss og billigere idretts/kulturarrangementer for unge i denne perioden, fortalte Bråten.

Useriøse aktører i arbeidslivet

Arbeiderpartiets gruppeleder var tydelig på fylkeskommunen har et ansvar for å bidra til et ansvarlig arbeidsliv – og var overrasket over at høyresiden ikke ville bidra til dette.

- Agder fylke investerer for i overkant av 850 millioner kroner innen samferdsel og bygg, bare i 2023. Fair Play Agder sier i sin rapport for 2022 at arbeidslivskriminalitet koster samfunnet i Norge flere titalls milliarder i året. Eneste mulighet for å jobbe mot dette er å ha folk som går rundt på våre byggeprosjekter og kontrollerer, påpekt hun.

- Arbeiderpartiet vil ikke ha useriøse aktører i arbeidslivet. Vi jobbet for å få innført kontrollører dette i hele forrige periode. Men at høyresiden i fylkestinget ikke ønsker slike kontroller er for meg helt ubegripelig, sa Bråten, før hun avsluttet: - Det skal ikke lønne seg å være tjuv – men siden ingen kontrollerer - er det ingen som vet.